Designum 3/2019

Jedinečný JOŽINKO BabuSchek (nielen) dieťa svojich rodičov

Jedinečný JOŽINKO BabuSchek (nielen) dieťa svojich rodičov

Silvia Kružliaková

Neuveriteľných dvadsaťtri rokov (1965 – 1988) s výnimkou jedného roku (1975) vychádzal každý týždeň v časopise Roháč seriál Jožinko – dieťa svojich rodičov. Jozef Babušek, známy pod autorským pseudonymom Jozef Schek, si právom zaslúži uznanie za najdlhšie vychádzajúci komiks na Slovensku prevažne s jeho textami.
Trpezlivý, pracovitý, dôsledný autor populárneho seriálu Jožinko – dieťa svojich rodičov Jozef Babušek sa narodil 3. septembra 1921 v Bratislave, kde aj vyrastal. Vďaka všeobecnému stredoškolskému vzdelaniu, kde získal jazykové znalosti z latinčiny a predovšetkým z francúzštiny, sa mohol ľahšie orientovať vo francúzskych časopisoch (napríklad časopis Robinson) s komiksami, ktoré si kupoval a ktoré výrazne ovplyvnili jeho výtvarné smerovanie. Študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Bratislave. Keď ju presťahovali do Košíc, pokračoval na Vysokej škole zemědělskej v Brne, ktorá bola bližšie. Už počas štúdia kreslil a od roku 1943 uverejňoval v spoločensko-kritickom týždenníku Nový svet svoje prvé karikatúry a ilustrácie.
Žiaľ, s nástupom komunizmu bol časopis v roku 1948 zakázaný, a tým aj Jozef Babušek prišiel o možnosť uverejňovať na Slovensku svoje kresby. Z politických dôvodov v roku 1948 musel pred štátnicami ukončiť štúdium. Vytýkali mu účasti na diskusiách o udalostiach v Rusku a tiež kresby do časopisu Šidlo. Do školy sa vrátil až v roku 1960, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval dejiny umenia.
V tvorivej činnosti však neprestal. Ako priemyselného výtvarníka v závode Kovotechna Piešťany ho pri spustení výroby chladničiek v Zlatých Moravciach poverili, aby navrhol model chladničky. Vzhľadom na minulosť sa od roku 1958 začal podpisovať pseudonymom Jozef Schek, ktorý vznikol z konca priezviska. V roku 1969 ho používa už aj pri knižných ilustráciách (napríklad pri knihe Willy Breinholst Rukoväť umenia manželského).Po miernom politickom uvoľnení v roku 1959 nadväzuje spoluprácu s časopisom Roháč. Prvého septembra 1965 vyšlo 35. číslo týždenníka Roháč, práve v ňom sa pásy komických obrazových príbehov na pokračovanie posunuli do polohy komiksového seriálu. Na podnet Karla Uhríka nakreslil prvý príbeh s názvom Dieťa svojich rodičov, ktorý o štyri mesiace s kolegami premenovali – možno podľa autora – na Jožinko – dieťa svojich rodičov.