Designum 3/2019

Michal Matoušek: IMAGO magazine

Michal Matoušek: IMAGO magazine

Jana Lišková

Fotografia je komplexnou formou komunikácie a dnes je viac než kedykoľvek predtým obrazom našej doby. Michal Matoušek v spolupráci so Stredoeurópskym domom fotografie predstavuje ambiciózny projekt, kvalitne vytlačenú fotoknihu v rozsahu 390 strán, ktorá ponúka východisko k porozumeniu súčasného fotografického vyjadrenia.

Časopis IMAGO vydávalo v rokoch 1995 až 2010 združenie FOTOFO z iniciatívy Václava Maceka. Vychádzal dvakrát ročne v angličtine so zámerom propagovať fotografiu strednej a východnej Európy. Vznikol ako odpoveď na časopis European Photography, v ktorom nebola fotografia z nášho regiónu nijako zastúpená, a aj z toho dôvodu sa prvé číslo pýšilo podtitulom „Another European Photography“. Prinieslo výber toho najlepšieho so zameraním na západného čitateľa. Po politicky náročnom období IMAGO predstavoval jedinečnú možnosť zviditeľniť fotografiu tzv. bývalého východného bloku na medzinárodnej scéne. Za cieľ si kládol jej integráciu do svetového fotografického kontextu, a to nielen z globálneho hľadiska, ale aj priblížením jednotlivých tendencií konkrétnych krajín, od Čiech cez Poľsko až po Rusko a Grécko. Jeho cieľovou skupinou boli predovšetkým univerzitné knižnice, a aj preto dnes môžeme nájsť IMAGO v knižnici Museum of Modern Art v New Yorku, Centre Pompidou v Paríži, Getty Research Institute v Los Angeles, Harward University Fine Arts v Cambridgei a viacerých ďalších.

Ako vznikla myšlienka vytvoriť publikáciu, ktorá zachytáva pätnásťročné pôsobenie časopisu IMAGO? S akým zámerom ste sa do nej pustili?
Michal Matoušek (MM): Práca vznikla ako záverečná bakalárska práca na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Cieľom bolo systematicky spracovať históriu tohto časopisu.

Hoci ide o špecifickú tému, rozhodli ste sa cieliť aj na širšiu časť čitateľského publika. Viac ju pravdepodobne ocenia členovia úzkeho kruhu nadšencov fotografie. Máte pocit, že si bude ľahko nachádzať čitateľov? 
MM: Nie. Cieľom bola od začiatku úzka skupina odborného publika. Tomu zodpovedá aj náklad knihy.

Ako ste vzájomne spolupracovali? Michal, mali ste ako autor vlastnú jasnú víziu, ako by malo výsledné dielo vyzerať, alebo ste Marekovi prenechali voľnú ruku pri grafickom stvárnení? 
MM: Základom bola moja vlastná grafická úprava bakalárskej práce, ktorá reflektovala grafickú úpravu časopisu IMAGO. Z toho sme vychádzali, vo vlastnej grafickej úprave mal Marek Kianička voľnú ruku.
Marek Kianička: So zákazkou ma oslovil Václav Macek. Následne sme sa spojili s Michalom Matouškom. Obaja mi nechali absolútne voľnú ruku. Vychádzali sme z úpravy časopisu, kniha má napríklad rovnaký formát, ako mal časopis a plus mínus rovnakú štruktúru, ako mala bakalárska práca.