Designum 3/2019

Prepletence grafického dizajnu

Prepletence grafického dizajnu

Zdeno Kolesár

Grafický dizajnér, pedagóg a kurátor Pavel Noga je známy aj ako autor odbornej literatúry. Po knižkách Design na cestě (2014), Typoplakát (2015) a mnohých článkoch v časopisoch vrátane Designumu prichádza s ďalšou knižnou publikáciou s titulom Od designu k designu. V úvode objasňuje okolnosti jej vzniku. Obrazový materiál pochádza najmä zo zbierok Moravskej galérie v Brne, ktorá ho ako otvorený zdroj dala online k dispozícii. Keďže už vyše polstoročie organizuje prestížne Bienále grafického dizajnu, ide o najreprezentatívnejšiu českú kolekciu za toto obdobie, predovšetkým z oblasti plagátu. Pavel Noga však vybral aj staršie diela vrátane „zlatého veku“ litografického plagátu z prelomu 19. a 20. storočia (Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha, Vojtěch Hynais a ď.). K plagátom pridal aj niekoľko prác z oblasti knižnej tvorby a orientačných systémov.
Literatúra k histórii grafického dizajnu býva komponovaná obvykle chronologicky, Pavel Noga však zvolil úplne odlišný prístup, ktorý sa vo viacerých prípadoch ukázal ako prekvapujúco produktívny. Na základe rôznych kritérií konfrontoval 78 dvojíc diel zo starších i celkom nedávnych dejín grafického dizajnu, komentoval ich súvislosti a pridal užitočné medailóny ich autorov. Niekedy ide o typickú prácu toho-ktorého autora, ale neraz aj o takmer neznáme dielo naprávajúce stereotypnú charakteristiku jeho tvorby. Napríklad principálov medzivojnového prúdu art deco Cassandrea a Paula Colina reprezentujú povojnové práce s celkom nezvyklým rukopisom.
Spomedzi rôznorodých súvislostí vybraných prác spomeňme aspoň niektoré. Úvodná dvojica ilustruje pomerne známu inšpiráciu tzv. psychodelického grafického dizajnu viedenskou secesiou (najvýznamnejší „psychodelik“ Wes Wilson v roku 1965 skopíroval a upravil písmo Alfreda Rollera z roku 1902, a to sa potom v rôznych parafrázach šírilo svetom, nevynímajúc komunistické Československo – na Slovensku spomeňme obal albumu skupiny Prúdy Zvonky zvoňte).