Designum 3/2020

Kristína Šebejová: Keď dizajn rešpektuje a rozvíja

Kristína Šebejová: Keď dizajn rešpektuje a rozvíja

Eva Jenčuráková

Kristína Šebejová (1990) sa venuje najmä dizajnu kníh a časopisov, webdizajnu a tvorbe vizuálnych identít. Vedie dva projekty, ktoré pracujú s verejným priestorom mesta Prešov a zásadne ovplyvňujú jeho kultúrne dianie. Projekt Ta Take Town slúži ako platforma pre texty inšpirované týmto mestom, zároveň je sprievodcom jeho paralelnou históriou. Nedávno vznikla perspektívna iniciatíva Reč mesta, ktorá bojuje proti vizuálnemu smogu prostredníctvom zviditeľňovania dobrých príkladov z reklamnej praxe. Žije a tvorí v Bratislave.

Študovala si vizuálnu komunikáciu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v rokoch 2011 – 2017. Čo ťa priviedlo ku grafickému dizajnu? 

Rozhodnutie študovať vizuálnu komunikáciu pravdepodobne vyplynulo z toho, že som vždy rada pracovala s textom – či už išlo o obsahovú tvorbu, alebo o jeho vizuálne formovanie. Ateliér Vizuálna komunikácia mi ponúkol veľa možností v oboch spomínaných sférach tvorby, nebolo pre mňa teda ťažké vybrať si svoje profesionálne nasmerovanie.

Počas vysokoškolského štúdia vznikli noviny s názvom Ta Take Town, ktorým sa úspešne venuješ už niekoľko rokov. Aká je ich idea? 

Noviny Ta Take Town vznikli ako semestrálny projekt počas môjho bakalárskeho štúdia. V tom čase som sa dostala do ateliéru k poľskému profesorovi Marianovi Oslislovi, ktorý dochádzal do Košíc z Katovíc práve cez Prešov. Ten bol v tom čase neslávne známy kolabujúcou dopravou. Veľakrát sa mu teda stalo, že v dopravných zápchach strávil celé hodiny. Na jednej konzultácii v ateliéri som mu spomenula, že pochádzam z Prešova, a on mi vzápätí navrhol, aby som spravila projekt o tomto meste. Vraj by ho rád spoznal aj z inej perspektívy ako z tej doterajšej, ktorou bolo čakanie v rade áut medzi otrávenými vodičmi. Začala som uvažovať nad tým, ako by som mu toto mesto predstavila. Prešov je tretie najväčšie mesto Slovenska s historickým jadrom, kultúrnymi pamiatkami a bohatou históriou, no v princípe je veľmi podobný všetkým okolitým slovenským mestám. Jeho špecifikum si uvedomujú asi len domáci – tí, ktorí žijú jeho každodennú realitu. Preto som začala oslovovať známych, ktorí sú z Prešova a o meste už predtým písali, aby sa do novín zapojili a prispievali do nich článkami.
Jeden z prvých textov v Ta Take Town bol Mesto Snow. Napísal ho výtvarník a spoluzakladateľ novín Slavo Capek. Nadväzuje v ňom na životnú dilemu väčšiny  obyvateľov Prešova, či zostať žiť v tomto meste, alebo sa odsťahovať  za lepšími podmienkami. Ľudovú pieseň A od Prešova tu povýšil na akúsi sociálnu baladu o budúcnosti mesta a jeho probléme s odlivom mozgov. Melódiu tejto piesne môžete počuť aj pri odchode vlakov ako zvučku na prešovskej železničnej stanici, čo je samo osebe znepokojujúce. Slavo vo svojom texte nazval refrén pesničky refrénom krízy odsťahovalectva a apatie. „Ajaševéra“ charakterizoval ako miestnu šarišsko-hinduisticko-nihilistickú mantru. Tú som graficky spracovala pôvodne ako ilustráciu k článku, neskôr sme ju aj vďaka reakciám čitateľov vytlačili na tričká. Tých sme už vyrobili stovky a stále je po nich dopyt. V novinách sa často venujeme architektúre. Snažíme sa ale nepoužívať odborný diskurz, budovy a objekty neraz charakterizujeme na základe asociácií a príbehov, ktoré sa v nich odohrali. Táto forma je oveľa dostupnejšia širokej verejnosti a zároveň nás veľmi baví „lov“ na príbehy. Literárna teoretička Daniela Hodrová v knihe Citlivé město označuje takúto formu písania za mýtopoetiku. Mesto nie je len pozadím, v ktorom sa odohrávajú životné príbehy, ale je ich súčasťou a reflexiou. My píšeme o ľuďoch, miestach a budovách súčasne a snažíme sa takto pozbierať jednotlivé kúsky mozaiky, ktorá mesto tvorí. 

Ako na noviny reagujú obyvatelia mesta Prešov? 

Po zverejnení prvého čísla na sociálnych sieťach (ešte v roku 2015) zareagovali obyvatelia Prešova na noviny veľmi priaznivo a aj vďaka tomu sme sa rozhodli pokračovať ďalej. Noviny vychádzajú už päť rokov, máme za sebou tri crowdfundingové kampane, ktoré zaplatili tlač novín a knihy Ta Take Mesto. Tú sme vydali pred dvomi rokmi a vypredala sa za pár mesiacov. V súčasnosti chystáme v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove jej dotlač.