Designum 3/2020

Peter Liška: Treba začať narúšať zažité predstavy o dizajne

Peter Liška: Treba začať narúšať zažité predstavy o dizajne

Barbora Krejčová

Peter Liška (1980) študoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Pavla Chomu (2000 -- 2006). Už počas štúdia sa pod jeho vedením spolupodieľal na navrhovaní a realizácii stálej expozície Biodiverzita Slovenska pre Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave. O tejto skúsenosti hovorí, že to bol iniciačný moment, ktorý predurčil jeho profesionálne smerovanie.

Po ukončení štúdia založil spolu so svojimi spolužiakmi ateliér pingpong a pod touto značkou spolu navrhovali a realizovali viaceré výstavné projekty, napríklad stálu expozíciu v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene (Drevo vždy živé, 2015) či expozíciu Príroda Turca v Martine (Múzeum Andreja Kmeťa SNM, 2017). Realizoval taktiež výstavné a dizajnérske projekty pre viaceré kultúrne inštitúcie na Slovensku a v Čechách, medzi najvýznamnejšie patrí putovná výstava Dialógy SK (2016) pre Slovenské centrum dizajnu, výstava Užitočná fotografia v Slovenskej národnej galérii (2018) a výstava Žatva (2019) pre Nitriansku galériu.

V rokoch 2013 - 2016 pripravoval vizuálnu identitu pre podujatie Bratislava Design Week a od roku 2018 sa stará o vizuál a architektúru výstav pre súťaž Cena Oskára Čepana. Tvrdí, že dobrému dizajnu stačí, keď je funkčný. Pri svojich realizáciách však sleduje rôzne východiská, ktoré prepájajú jeho obľubu v teoretickej fyzike, ekológii či práci s drevom. Dizajn je pre neho osobná záležitosť a podľa vlastných slov aj terapia a nástroj, pomocou ktorého dáva poriadok svojmu vlastnému svetu.

Grafický dizajn si študoval v ateliéri Pavla Chomu. Priviedol ťa práve on k výstavnému dizajnu?

Áno, s výnimkou jedného semestra som bol v jeho ateliéri po celý čas svojho štúdia. Na konci piateho ročníka oslovil Pavel Choma môjho spolužiaka Roba Fuleka a mňa na spoluprácu v súťaži na návrh stálej expozície Biodiverzita Slovenska pre Prírodovedné múzeum v Bratislave (Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska, 2006). Tú sme nakoniec vyhrali a popri škole v šiestom ročníku aj realizovali. Toto bol určite iniciačný moment, ktorý do veľkej miery zadefinoval môj profesionálny život.

Ako sa po skončení štúdia vyvíjala tvoja profesionálna kariéra?

Skúsenosť s realizáciou tejto expozície nebola určujúca len pre mňa, ale aj pre mojich spolužiakov – Roba Fuleka, Martina Kubinu a Dušana Veverku – , s ktorými sme expozíciu realizovali. Táto zostava nebola náhodná, jej vznik siaha do čias strednej školy a po ukončení štúdia na VŠVU sme v spoločných projektoch prirodzene zotrvali. Aj spolupráce s Pavlom Chomom pokračovali naďalej, môj profesionálny život sa teda takmer plynule napájal na ten študentský. Neskôr Martin Kubina inicioval vznik ateliéru pingpong, ktorý sa špecializoval na výstavný dizajn. Ateliér tvorilo v plnej zostave päť ľudí – Robo Fulek, Dušan Veverka, Juraj Blaško, Martin Kubina a ja. Niekedy okolo roku 2015 prešiel pingpong prirodzeným vývojom formálne pod Martina Kubinu, ale naďalej sme spolupracovali v podstate do roku 2018, čiže pomerne dlho.