Designum 3/2020

Symbolika črepu. Čínsky porcelán a súčasná keramická tvorba

Symbolika črepu. Čínsky porcelán a súčasná keramická tvorba

Petra Polláková

Porcelán predstavuje nielen zásadnú súčasť čínskej umeleckej tradície, ale aj jednu z hlavných čínskych vývozných komodít. Už od 14. storočia fascinoval európsku spoločnosť, ktorá dlhé stáročia nedokázala odhaliť tajomstvo jeho výroby. V rámci dnešnej globálnej umeleckej a dizajnovej scény sa čínski, ale i niektorí západní umelci vracajú k tomuto odkazu. Pre väčšinu z nich predstavuje dôležité východisko historické „hlavné mesto“ čínskeho porcelánu Ťing-te-čen (Jingdezhen), ktoré dodnes uchováva mnohé pôvodné remeselné a výrobné postupy. Toto mesto je navyše fyzicky preplnené porcelánovými črepmi a úlomkami, ktoré v symbolickej rovine vyjadrujú nielen jeho historickú pamäť, ale i spletitosť a mnohotvárnosť súčasnej čínskej spoločnosti a jej globálneho obrazu.  

Dejiny produkcie porcelánu v Ťing-te-čene sú dôležitou súčasťou výskumu v oblasti globálneho umenia a dizajnu. Toto mesto na juhu Číny začalo získavať svoj zásadný význam centra porcelánu už koncom 13. a v priebehu 14. storočia, keď sa tu začala sústreďovať dovtedy rozptýlená porcelánová produkcia. Tunajšie štátne pece, pracujúce pod prísnym dohľadom cisárskych úradníkov, dodávali každoročne na cisársky dvor desaťtisíce porcelánových výrobkov, určených nielen na bežné každodenné užívanie, ale tiež na rituálne účely. Na čínsky dvor sa dostali len bezchybné kusy, každá, i tá najmenšia chyba v procese výroby znamenala zničenie daného výrobku. V blízkosti štátnych pecí zároveň pôsobili súkromné pece, ktoré produkovali okrem iného porcelánové predmety určené pre európsky a svetový trh. 

V máji tohto roku vyšla publikácia historičky východoázijského umenia Anne Gerritsen  The City of Blue and White: Chinese Porcelain and the Early Modern World, ktorá skúma históriu slávneho modro-bieleho porcelánu a ďalších typov produkovaných v Ťing-te-čene a ich cirkuláciu ako globálnej umeleckej komodity. Autorku zároveň zaujíma lokálny kontext, prepojenie porcelánového dizajnového objektu s konkrétnym historickým príbehom, životom miestnych obyvateľov a prírodnými zdrojmi slúžiacimi na výrobu porcelánu. Úvodná kapitola publikácie preto symbolicky začína na starožitnom trhu v Ťing-te-čene, ktorý sa tu koná pravidelne každý pondelok ráno. Hlavnú časť ponuky tvoria tisíce črepov historických porcelánových objektov, vystavované miestnymi predajcami priamo na zemi v neprehľadných zhlukoch. Tieto kopy rôznorodých črepov vytvárajú zložitú štruktúru, v ktorej sa doslova prekrývajú nielen rôzne remeselné postupy výroby čínskeho porcelánu, výzdobné techniky, maliarske motívy, ale predovšetkým najrôznejšie historické obdobia, a to vrátane súčasnej produkcie. Črepy zničených porcelánových nádob, typická a všadeprítomná súčasť mesta, tak slúžia nielen ako atraktívny a často i cenný suvenír pre turistov a zberateľov, ale i ako zdroj príjmov miestnych obyvateľov.  

Symbolickú rovinu porcelánového črepu ako určitého historického a umeleckého fragmentu reflektujú taktiež súčasní umelci, a to predovšetkým v rámci rôznych konceptuálnych prístupov. Tieto odkazy na históriu porcelánu umelcom umožňujú skúmať nielen tematiku konfliktu medzi čínskou tradíciou a súčasnou tvorbou, ale často i otázky dichotómie medzi východoázijskou a západnou kultúrou. Pravdepodobne najznámejšie sú v tomto ohľade prístupy svetoznámeho čínskeho umelca Aj Wej-weja (Ai Weiwei, nar. 1957). Mnohé autorove projekty čerpajúce z histórie čínskej  keramickej tvorby aj priamo z prostredia Ťing-te-čenu, využívajú rôzne spôsoby dekonštrukcie alebo, naopak, rekonštrukcie keramického materiálu.