Designum 3/2020

Designum 3/2020

Designum 3/2020

V rubrike Aktuálne prinášame rozhovor s francúzskou dizajnérkou Marlène Huissoud, ktorá vo svojich prácach využíva hmyzie materiály. Blízko k ekologickému uvažovaniu má aj Peter Liška, v rozhovore zdôrazňuje potrebu udržateľnosti v dizajne.

Verejný priestor a vizuálny smog sú v záujme práce grafickej dizajnérky Kristíny Šebejovej. Fragmenty čínskych historických porcelánových nádob, tak ako ich využíva svetoznámy umelec Aj Wej-wej, sú jedným z príkladov ich cirkulácie v globálnej umeleckej tvorbe. Viera Líčeníková-Škrabalová, ktorej činnosť je spätá s Ústredím ľudovej umeleckej výroby,  v jeho archíve zanechala vyše tritisíc kresieb krojov a doplnkov, sa od odevnej tvorby dostala k navrhovaniu rôznych úžitkových textílií, scénickej tvorbe pre film a divadlo, ilustráciám, závesným textilným „obrazom“. Rozsiahle dielo z jej pozostalosti získalo Slovenské múzeum dizajnu a my vám ponúkame jeho prvé zhodnotenie.

Vo viedenskom múzeu MAK sa konala výstava Bugholz, vielschichtig – Thonet und das moderne Möbeldesign. Vznikla pri príležitosti dvojstého výročia založenia nábytkárskej firmy Thonet.

Pandémia COVID-19 zasiahla bezpochyby aj módny priemysel. Čo bude s módou po kríze? Otáznik v názve príspevku v rubrike Teoreticky môže nastoliť diskusiu o urýchlení zmien v módnom priemysle v kontexte s transparentnosťou a udržateľnosťou. 

Výber písiem do tohto čísla v podaní Samuela Čarnokého predstavujú písmarské realizácie od pedagóga Vysokej školy výtvarných umení Michala Tornyaia a ukážky písmarskej tvorby jeho študentiek: Karolíny Brenkusovej a Mariany Mažgútovej.