Designum 4/2011

online Designum 4/2011


50+ UNDER CONSTRUCTION

50+ UNDER CONSTRUCTION

Ján Hriešik

Pri príprave jubilejných výstav akejkoľvek inštitúcie je primárnou úlohou  zmapovať a dešifrovať kľúčové momenty jej histórie. Preto pracovný tím, ktorý pripravoval výstavu o Katedre architektonickej tvorby VŠVU v galérii Medium začal s oslovením profesorov a absolventov prostredníctvom dotazníka a v priestoroch školskej knižnice. Do nenápadnej e-mailovej schránky vystavakat@vsvu.sk sa od začiatku roka začali hromadiť e-maily od jej absolventov. Katedru čakal jeden z najnáročnejších „prieskumov“ celej jej existencie a to predstaviť verejnosti čo najucelenejší obraz jej 52-ročného fungovania. V rámci slávnostného otvorenia archívu KAT sa v auguste 2011 uskutočnilo v priestoroch nádvoria VŠVU sympózium a moderovaná diskusia s absolventmi KAT.

 

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články 04/2011