Designum 4/2011

online Designum 4/2011


Cadbury, Lever, Thonet, Sandrik, Baťa

Cadbury, Lever, Thonet, Sandrik, Baťa

Stanley Moody, Zdeno Kolesár

Priemyselné podnikanie a koncepcia bývania

Slovensko v 19. storočí v rámci rakúskej, resp. rakúsko-uhorskej monarchie patrilo medzi málo rozvinuté oblasti Európy. Oproti svetovému priemyselnému lídrovi Anglicku tu industrializačné procesy zaostávali o 50 i viac rokov. Predsa však aj na našom území prebiehali príbuzné, niekedy až prekvapujúco podobné procesy, ktoré mali priamy vzťah k histórii dizajnu. Podobne ako v Anglicku, i tu pôsobili osvietení, humánne premýšľajúci zamestnávatelia, čo priemyselný systém výroby vnímali nielen ako prostriedok vlastného obohatenia, ale aj nástroj zvýšenia všeobecného blahobytu. Paternalistické princípy riadenia podnikov sa premietli do organizovania bývania či samotného spôsobu života zamestnancov.

 

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články 04/2011