Designum 4/2011

online Designum 4/2011


Vidieť / vedieť

Vidieť / vedieť

Pavel Noga

Najdôležitejšie teoretické texty o grafickom dizajne

Editori poľského zborníku "Widzieć/wiedzieć" Przemek Dębowski a Jacek  Mrowczyk zhromaždili pre svojich čitateľov "najdôležitejšie myšlienky"  teoretikov grafického dizajnu od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Ako  sami uviedli, "zatiaľ čo po oboch stranách Atlantiku v priebehu mnohých desaťročí prebiehala vášnivá diskusia o podstate grafického dizajnu a o spoločenskej úlohe dizajnéra", v Poľsku (ale i vo vtedajšom  Československu) bol grafický dizajn (alebo propagačná grafika – ako sa vtedy hovorilo) predovšetkým nástrojom propagandy. Posledných dvadsať rokov  (podľa poľských editorov) so sebou prinieslo predovšetkým slepé  preberanie zahraničných módnych trendov bez intelektuálneho zázemia a  odborných diskusií.


 

Predošlý článokPredošlý článok    


 

Články 04/2011