Designum 4/2016

online Designum 4/2016 

Designum 4/2016

Designum 4/2016

Designum 4/2016 v úvode bilancuje posledných 5 rokov činnosti SCD. Informuje o najzaujímavejších aktivitách Slovenského múzea dizajnu, Oddelenia súťaží a výstav SCD, Oddelenia dokumentácie a informačných služieb SCD a samozrejme aj časopisu Designum a o našej edičnej činnosti. Slovenského dizajnéra pôsobiaceho vo Švajčiarsku Tomáša Kráľa predstavuje Jana Oravcová, módnu dizajnérku Barboru Kubíkovú Helena Veličová a grafického dizajnéra Jána Filípka Ľubica Pavlovičová. V Londýne sa tento rok uskutočnil prvý ročník Bienále dizajnu, o jeho obsahu pripravila príspevok Petra Polláková, Klára Peloušková zhodnotila Designblok 2016, Jana Oravcová predstavila projekt Central Values – Common Heritage o spoločných koreňoch dizajnu krajín V4, ktorý bol prezentovaný v Múzeu úžitkového umenia v Budapešti. Adam Štěch, člen skupiny OKOLO, približuje vznik a obsah publikácie European Design Stories, Silvia Seneši Lutherová píše o výstave v našom múzeu Farebná šeď – Buntes Grau a Pavel Noga o expozícii Gutenbergovho múzea v Mainzi.
Pokračujeme v rozhovore s Martou Filipovou o možnostiach vizuálnych štúdií a Eduard Toran sa v závere časopisu lúči s písaním o umeleckom priemysle.

Designum 4/2016 na Issuu.