Designum 4/2017

Design activism (dizajnový aktivizmus)

Design activism (dizajnový aktivizmus)

Miroslav Chovan

Čo môže mať dizajn spoločné s výzvou na záchranu planéty? Na prvý pohľad nič. Kniha profesora Alastaira Fuada-Lukeho (Free University of Bozen-Bolzano) s názvom Design Activism (Beautiful Strangeness for a Sustainable World) hodnotí aktuálnu situáciu vo svete z pohľadu vzájomného vzťahu človeka a prírody, ako aj z hľadiska problémov samotnej spoločnosti, s ktorými sa musí súčasný človek konfrontovať a následne vyrovnať. Dizajn chápe ako nástroj budúcich možných zmien, ktoré by mali byť potenciálnou odozvou na dnešné globálne problémy, čo potvrdzujú aj jeho slová: „Dizajn môže hľadať pravé vzájomné výhody pre ľudstvo a prírodu. Dizajn môže vdýchnuť nový život do každodenného života tým, že opätovne spojí konceptuálny s prírodným a prírodný s umelým.“ V priebehu ľudskej evolúcie zohral dizajn strategickú úlohu. Odjakživa sa podieľal na revolučných zmenách, reformách alebo inováciách. Je všeobecným odrazom ľudských ambícií, schopností a umu (najmä v podobe materializácie svojich vízií), ale rovnako vytvára obraz o spoločenskej etike, morálke, kultúre, resp. o kritickom postoji jednotlivca k zásadným veciam. Alastair Fuad-Luke pripomína, že dizajn sa môže kedykoľvek a v každej situácii pýtať: „Čo teraz?“ alebo „Ako ďalej?“.