Designum 4/2017

Priemyselná dizajnérka Lucia Lehrer

Priemyselná dizajnérka Lucia Lehrer

Helena Veličová

Lucia Lehrer (1982, rodená Karpitová) vyštudovala priemyselný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po ukončení štúdia päť rokov pracovala v interiérovom štúdiu, no ako sama hovorí, v tejto práci sa nenašla a najradšej tvorí čistý priemyselný dizajn. Prvú poškolskú príležitosť dostala v slovenskej firme OMS, kde vytvorila viacero dizajnov svietidiel, ktoré firma zaradila do výroby. Jedno z nich – svietidlo HEX, postúpilo aj medzi finalistov tohtoročnej Národnej ceny za produktový dizajn. Momentálne pracuje na projektoch s firmami Plastia a Greenox.
Pre firmu OMS ste navrhli i svietidlo HEX, ktoré bolo vystavené na výstave finalistov Národnej ceny za produktový dizajn 2017. Ako vznikla táto spolupráca?
Počas tohto obdobia práce v OMS som sa naučila v rámci dizajnu množstvo nových vecí, ktoré sa človek na škole nenaučí. Bola to denno-denná spolupráca a zažila som si celý proces toho, ako vzniká produkt – od navrhovania až po výrobu. Jedno z prvých zadaní, na ktorom som vo firme pracovala, bolo práve svietidlo HEX, ktoré bolo aj na výstave NCD. Firma OMS v tom období začala spolupracovať s českou firmou Helio, ktorá sa orientovala na výrobu svietidiel z hliníkových ohýbaných profilov. Namiesto „hrania sa“ s tvarom, som vymyslela koncept, v ktorom sa dá hrať so skladaním svietidiel do väčších kompozícií. Svietidlo má preto i v hornej časti otvory pripravené na prepájanie s ďalšími kusmi. Na tomto princípe nevzniklo iba toto svietidlo, ale ďalšie tri iné (dve s mojím dizajnom a tretie s dizajnom Sama Riháka). Všetky štyri návrhy sa sériovo vyrábajú.
V roku 2011 ste získali Národnú cenu za študentský dizajn za trojkomorového šarkana Rotoair, ktorý bol vašou diplomovou prácou. Šarkan bol navrhnutý tak, aby bol vhodný pre sériovú výrobu. Podarilo sa dostať šarkana do výroby?
Nie, nepodarilo. Nenašla som výrobcu a ja som si vtedy netrúfala rozbehnúť výrobu individuálne, myslím si totiž, že nemám bunky na manažérsku prácu. V období, keď som pre tento projekt výrobcu hľadala, sa veľmi ešte hovorilo o ekonomickej kríze spred pár rokov, uvidíme možno sa k šarkanovi ešte niekedy vrátim...