Designum 4/2018

Learn and Experience v helsinskom Múzeu dizajnu

<em>Learn and Experience</em> v helsinskom Múzeu dizajnu

Helena Cibulková

Vzdelávacia činnosť Múzea dizajnu v Helsinkách nie je, žiaľ, veľmi porovnateľná s činnosťou Slovenského múzea dizajnu. Pokúsim sa opísať aktuálne situácie oboch múzeí, ktoré ovplyvňujú aj oblasť práce s verejnosťou.

Všetko so všetkým súvisí, a preto aj jedným z najbanálnejších, no zároveň aj najzásadnejších faktorov okrem histórie a skúseností je vyhovujúci priestor, ktorý vplýva na celý chod múzea, a tým aj na edukačnú činnosť. Kým múzeum v Helsinkách sídli vo vlastnej budove, kde má k dispozícii okrem výstavných aj iné priestory pre verejnosť – vstupnú halu s recepciou, obchod zameraný na dizajn, kaviareň - aj dielne (zbierky majú umiestnené na inom mieste), expozícia SMD je v podkroví, kde o ideálnej prístupnosti nemôže byť ani reč. Programy pre deti realizujeme priamo na výstave, prípadne na chodbe pred ňou. Pracujeme však s tým, čo máme, a veríme, že raz budeme mať dostatočné zázemie, aby sme mohli naše činnosti ďalej rozvíjať.