Designum 4/2018

Grafický dizajn v novom „svetri“

Grafický dizajn v novom „svetri“

Marcel Benčík

Kniha Jaceka Mrowczyka a Zdena Kolesára Historia projektowania graficznego / Dejiny grafického dizajnu (Karakter, 2018) je z pohľadu kvality, rozsahu a štruktúry obsahu cenným materiálom. Výborne editorsky upravený text, „prešpikovaný“ informáciami, zároveň dobre a pohodlne čitateľný je rozhodne zrkadlom skúsenosti samotných autorov. K atraktivite knihy mimoriadne prispievajú reprodukcie, kvalitne spracované a doplnené o nové zaujímavé príklady. Novinkou či pridanou hodnotou sú príklady poľského grafického dizajnu a lokálny kontext, ktorý je, dovolím si tvrdiť, zároveň obohatením celého stredoeurópskeho regiónu. Z pohľadu „recyklácie“ existujúceho textu pôvodného slovenského vydania (Dejiny grafického dizajnu, SCD, 2006) je nové doplnené poľské vydanie skvelou ukážkou možností nekonečnej úpravy a aktualizácie práce, ktorá už bola urobená pred rokmi.
Obsah publikácie autorov Zdena Kolesára a Jaceka Mrowczyka je v porovnaní so slovenským vydaním z roku 2006 obohatený o dve dôležité „dimenzie“. Prvou je už spomínané doplnenie vizuálneho materiálu o zabúdané, ale aj nové príklady svetového dizajnu. Druhou je rovnako spomenutý „poľský“ kontext. Jacek Mrowczyk dokonale pozná domáce prostredie dizajnu a príklady, ktoré do poľského vydania zaradil, sa neobmedzujú len na akési povinné lokalizovanie knihy v krajine vydania, ale práve naopak, sú skvelým príkladom pozitívnej „manipulácie“, ako lokálne diela výborne spolupracujú so zvyškom „západnej civilizácie“.