Designum 4/2018

Národná cena za dizajn 2018 z pohľadu porotcu

Národná cena za dizajn 2018 z pohľadu porotcu

Juraj Blaško

Supermedzinárodná porota

Tohtoročná porota bola naozaj medzinárodná. Sám som bol prekvapený, akú pestrú porotu, nielen z hľadiska národnosti, ale aj z hľadiska profesionálneho pozadia jednotlivých porotcov (pedagóg, dizajnér, kurátor...), sa podarilo organizátorom národnej ceny namiešať. Slovensko je malá krajina a dizajnéri sa navzájom poznajú, o tom niet pochýb, a ani porotcovia z Čiech nemôžu povedať, že na Slovensku nepoznajú žiadneho dizajnéra. Preto bolo dôležité, že v porote boli zastúpení aj porotcovia z Poľska, Rakúska, Nemecka či Turecka, kde je vedomosť o slovenskom grafickom dizajne menšia. Druhý pozitívny aspekt zloženia poroty bol, že jej členovia neboli iba grafickí dizajnéri, ale aj pedagógovia a kurátori. To prinieslo do diskusií o niektorých prácach rôznorodé názory. Napríklad práca Marcela Benčíka – dizajn výstavy Majster z Okoličného – bola pre niektorých porotcov celkom neakceptovateľná a, naopak, iných svojím neortodoxným prístupom k riešeniu oslovila, a väčšinovým hlasovaním sa dostala do finálového výberu.

Neznalosť lokálnych vzťahov a podmienok dovolila zahraničným porotcom priniesť nezávislý a nezaťažený pohľad na aktuálnu úroveň slovenského dizajnu, akým sa my „domáci“ niekedy nie sme schopní pozerať. Na druhej strane takéto zloženie poroty vyžadovalo od nás slovenských porotcov (Eva Kašáková a Juraj Blaško) dodatočné vysvetľovanie lingvistických významov, vzťahov a podmienok vzniku niektorých prác.