Designum 4/2018

Národná cena za komunikačný dizajn – potenciálny výskumný nástroj

Národná cena za komunikačný dizajn – potenciálny výskumný nástroj

Tomasz Bierkowski

Predsedníčka poroty Eva Kašáková píše v katalógu k súťaži Národná cena za dizajn 2018 o problémoch pri výbere a hodnotení obrovského počtu prihlásených prác. Zároveň sa pýta, ako sprostredkovať špecifiká 160 prác vybraných porotou v online hlasovaní, do akej miery vyjadrujú súčasný stav a či ich môžeme považovať za reprezentatívne ukážky súčasnej slovenskej vizuálnej komunikácie. Absolútne súhlasím s Evou Kašákovou, ale, žiaľ, problém je inde a je zásadnejší – týka sa samotného hodnotiaceho procesu porotou a tento problém sa objavuje v každej súťaži dizajnu. V prvom rade porota vidí vždy len časť projektov, ktoré boli navrhnuté počas daného obdobia (v našom prípade ide o práce vytvorené na Slovensku za posledné dva roky). Následne členovia poroty nemajú rovnaké možnosti projekty analyzovať, lebo väčšina z nich je vytrhnutá z ich reálneho kontextu, a takto sú predostreté porotcovi na stôl alebo obrazovku.

Bližšie k reálnej situácia má prihlásená kniha alebo katalóg, ktoré môžete zobrať do rúk a čítať. Analyzovať výstavný dizajn na základe malých fotografií je oveľa náročnejšie a veľmi vzdialené reálnej skúsenosti pri kontakte s 3D predmetmi. Aj obalový dizajn je určený do iného prostredia než do miestnosti, kde sú projekty vystavené na hodnotenie. Chcel by som upriamiť pozornosť na to, že proces hodnotenia porotou je extrémne zložitý. Podobá sa návšteve u predajcu áut, kde si návštevníci môžu vytvoriť názor podľa prezentovaných parametrov a obzerať si zaparkované vozidlá, no má to ďaleko od reálnej skúsenosti pri šoférovaní auta v rušných uliciach. A navyše sú tu iné premenné, s ktorými sa porota musí popasovať: oblasti grafického dizajnu, témy, ciele projektov, pre ktoré boli práce vytvorené. Súčet týchto okolností zhmotňuje zložitosť práce poroty a všetky rozhodnutia sa môžu potenciálne stať predmetom polemiky.