Designum 4/2018

Óda na typografiu

Óda na typografiu

Ľubomír Krátky

Monografia Ľubomíra Longauera o Petrovi Ďuríkovi Typografia je nevšedná. Prezentuje špecifickú výtvarnú tému – grafický dizajn, jej grafickú úpravu si robil sám dizajnér a podobná publikácia s takouto tématikou na Slovensku ešte nevyšla. Kniha si zaslúži našu pozornosť, aby sa čitatelia zoznámili nielen s hodnotami, ktoré prezentuje, ale zároveň mu priblížili tvorivú oblasť a osobnosť dizajnéra.

Kniha bola vydaná pri príležitosti sedemdesiatin Petra Ďuríka. Myslíme si, že dizajnér venoval knihe s ukážkami svojich diel tú najsvedomitejšiu pozornosť. Moderný dizajn a Ďuríkov výnimočný prístup ku grafickej úprave knihy bol už mnohokrát ocenený. Z knihy sa už dnes stal bežný tovar, a preto občas treba pripomenúť verejnosti, že kniha je kultúrny fenomén a pod rukami výnimočných majstrov sa môže stať artefaktom, krásnou knihou.

Peter Ďurík patrí v súčasnosti k špičke slovenského grafického dizajnu. Hoci knižný dizajnér je mnohým užívateľom knihy takmer neznámy, pretože jeho meno je často skryté v tiráži niekde v závere knihy, jeho účasť na výtvarnom vzhľade knihy je nezastupiteľná.

Peter Ďurík potvrdzuje názor, že majstrom tohto krásneho remesla sa človek nenarodí, ale majstrovstvu sa musí postupne vyučiť. Preto jeho tvorivé úsilie je také dôsledné a verné zásadám. Siaha neustále a nekompromisne po typografii dokonalej, pretože tam tuší vrchol krásneho a ušľachtilého dizajnu. Usiluje sa, aby výsledok snaženia – kniha – bolo dielo, ktorého poslanie je nadčasové a ani po mnohých rokoch nezostarne.