Designum 4/2018

Slepý výhonok s pozoruhodným dizajnom

Slepý výhonok s pozoruhodným dizajnom

Zdeno Kolesár

Na úvod osobná spomienka. V roku 1987 som v rámci prípravy štipendijnej práce pre Slovenský fond výtvarných umení s titulom Mladí slovenskí designéri navštívil Ateliér priemyselného dizajnu podniku Tesla. Nachádzal sa v prestavovanom areáli niekdajšieho opravárenského podniku Tatra Regena na Ulici Februárového víťazstva (dnes Račianska). Na skriniach v pomerne stiesnenom priestore stálo množstvo precízne spracovaných modelov. V rozmedzí od realistických návrhov porovnateľných s vtedajšou svetovou produkciou po pokusy vybočiť z konvenčných foriem „silverbox“ či „blackbox“ dizajnu spotrebnej elektroniky.

V rozhovoroch so štyrmi vysokoškolsky vzdelanými dizajnérmi ateliéru som sa dozvedel, že za päť rokov jeho existencie sa žiadny z návrhov nepodarilo presadiť do výroby. Svoje rozhorčenie z plytvania talentami a peniazmi som potom ventiloval v spomínanej štipendijnej práci, ktorú pravdepodobne aj tak nikto nečítal. Ateliér priemyselného dizajnu tri roky na to rozpadom Tesly zanikol. Modely zmizli, dokumentácie ostalo minimum a dnes už len pamätníci vedia, že ateliér vôbec existoval. Na rozdiel od sériovej produkcie Tesly, ktorá je solídne spracovaná vďaka Slovenskému technickému múzeu, Slovenskému múzeu dizajnu či zberateľským nadšencom, predstavuje APD Tesla bielu plochu na mape slovenského dizajnu. V snahe aspoň trocha ju zaplniť som sa pokúsil na základe podnikových kroník, dobových časopiseckých článkov a rozhovorov s vtedy aktívnymi dizajnérmi pripomenúť nezanedbateľnú súčasť dejín slovenského dizajnu. Vďaka za poskytnuté informácie a dokumentačný materiál patrí okrem členov APD Tesla najmä Ladislavovi Klímovi, Ondrejovi Eliášovi a Pavlovi Thurzovi.