Designum 4/2020

GRAFICKÝ DIZAJN IVANA ŠTĚPÁNA

GRAFICKÝ DIZAJN IVANA ŠTĚPÁNA

Gabriela Ondrišáková

Ivan Štěpán (1937 – 1986) patrí medzi najvšestrannejších autorov zastúpených v zbierkach Slovenského múzea dizajnu. Jeho pozostalosť zahŕňa najmä návrhy a výtlačky plagátov, knižné obálky, ilustrácie kníh pre deti, značky, grafiky, návrhy scénografickej a kostýmovej tvorby, výstavníctva, architektúry a tvorby objektov. Do zbierok Slovenského múzea dizajnu sme ju získali v roku 2017. 

Ivan Štěpán pochádzal z výtvarne a divadelne založenej rodiny a na túto tradíciu úspešne nadviazal. Študoval v Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1951 – 1955), ale štúdium nedokončil a  nastúpil do praxe. Práca so scénografiou a komponovaním trojrozmerných objektov mu bola veľmi blízka a postupne sa tak začal viac etablovať v oblasti výstavníctva, scénografie, kostýmovej tvorby, „voľného“ výtvarného umenia, ale aj grafického dizajnu. V rokoch 1960 – 1961 pracoval ako výtvarník v bratislavskom kabarete Tatra revue. Navrhoval tu divadelné kostýmy a scénografiu, plagáty, katalógy a brožúry divadelných hier. Je autorom celého radu scén a kostýmov pre Vojenský umelecký súbor, kde v šesťdesiatych rokoch aktívne pôsobil medzi nastupujúcou generáciou významných osobností slovenského divadla. V slovenskom výtvarnom umení zanechal stopu hlavne ako tvorca voľných dadaistických objektov, asambláží, sôch a multimediálnych inštalácií. Vo svojich dielach kombinoval rôzne techniky a materiály, využíval rôznorodé veci bežnej spotreby, ako fľaše, kufre, topánky, bábiky, kocky, obaly, odpadky, sadrové odliatky či vlasy, z čoho vznikali často humorné i dramatické objekty a sochy. Svoje diela vystavoval samostatne a aj v rámci kolektívnych výstav. Mimoriadny úspech zožal na svojej individuálnej výstave s názvom Ivan Štěpán – Objekty v roku 1966 v bratislavskej Galérii mladých. Svoju poslednú samostatnú výstavu mal v roku 1970 a potom v sedemdesiatych rokoch sa ako výtvarný projektant venoval najmä výstavníckym realizáciám, architektúre aj interiérovému dizajnu. Podieľal sa napríklad na výstavnom cykle Socha piešťanských parkov alebo na štátnej reprezentácii na veľtrhu v Inchebe v roku 1973. 

Knižná grafika a ilustrácia  

Okrem navrhovania plagátov, divadelnej scénografie a voľnej výtvarnej tvorby sa Štěpán v šesťdesiatych rokoch venoval aj knižnej grafike, ilustrácii a karikatúre. V rokoch 1963 až 1966 napríklad príležitostne kreslil do detského časopisu Zornička. Pre literárnu revue Slovenské pohľady tvoril v roku 1965 abstraktné obálky pomocou grafickej techniky litografie. V tlačenej verzii časopisu tieto šedo-čierne motívy doplnil farebným akcentom, aby jednotlivé čísla boli na prvý pohľad ľahko odlíšiteľné. Ivan Štěpán spolupracoval aj s knižnými vydavateľstvami. Pri tomto type zákaziek nemal síce takú voľnú ruku ako pri plagáte či ilustrácii a musel viac dbať na usmernenia vydavateľa a potreby čitateľov, ale napriek tomu vytvoril mnoho výtvarne kvalitných knižných obálok.