Dizajn SK v zahraničí

Voyage Trogh Central Europe

Sekcia: Aktivity v zahraničí

Slovenský odevný dizajn  bol prezentovaný na International Fashion Showcase London 2014 – Voyage Trogh Central Europe (12. 2.- 23. 2. 2014, 180 Strand, London.) ako projekt krajín V4 – Maďarsko, Poľsko, Česká republika a Slovensko. IFS Londýn je projekt, ktorý efektívne podporuje lokálny...

Celý článok

Voyage Trogh Central Europe