BIO 23 Ľubľana

BIO 23 Ľubľana

Slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž výstavy:  27. 9. 2012.

Slovenské centrum dizajnu je už dlhodobo účastníkom bienále priemyselného dizajnu BIO, ktoré sa koná každé 2 roky v slovinskej Ľubľani. SCD je garantom účasti slovenského dizajnu na tomto významnom medzinárodnom podujatí.

V marci 2012 bolo na základe požiadaviek organizátorov a v zmysle propozícii podujatia nominovaných 7 dizajnov z dielne slovenských autorov. Tri práce boli určené pre kategóriu produktov, 4 pre kategóriu konceptov resp. študentských prác.

Navrhovaná kolekcia slovenského dizajnu pre BIO 23:
Kategória produkty:
Plsť žije, kolekcia bytových doplnkov, dizajn Ondrej Eliáš
The Era, odevná kolekcia, dizajn Dana Kleinert
Čudo, malý hudobný nástroj, dizajn Tomáš Brichta
Kategória študentských projektov:
Reflexná vesta, dizajn Zuzana Trizuljaková – Turlíková, STU Bratislava
Pexeso nielen pre nevidiacich, dizajn Nikoleta Čeligová, VŠVU Bratislava
Rotoair, komorový šarkan, dizajn Lucia Karpitová, VŠVU Bratislava
Projekt Unicef, produkty z recyklovaných materiálov, dizajn Matej Rudinský, Adam Horváth, Lucia Krchová, Martina Cibereová, STU Bratislava.

BIO je výberová výstava, organizátori určujú výstavnú kolekciu, ktorá bude prezentovaná v októbri 2012 v Ľubľani.
Z kolekcie slovenského dizajnu, ktorú nominovalo SCD organizátori vybrali na výstavnú prezentáciu len kolekciu odevov The Era, dizajn Dana Kleinert. Tento produkt sa este može uchádzat o jedno z ocenení, ktoré sa v rámci podujatia BIO udeľujú. Výsledky budú známe v októbri 2012.

Slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 27. septembra 2012 v Múzeu architektúry a dizajnu v Ľubľani. Výstava potrvá do 11. 11. 2012.


ikonka PDF KATALÓG  - kolekcia odevov dizajn Dana Kleinert: The Era, vybratá na výstavnú prezentáciu BIO 23 v Ľubľane