Čas na hru – výstava hračiek v Bologni

Slovenské centrum dizajnu pripravilo výstavu hračiek pod názvom Čas na hru, ktorá bola súčasťou sprievodného programu slovenskej prezentácie na veľtrhu detskej knihy v Bologni, kde bolo Slovensko čestným hosťom.

Podujatie sa konalo od 23. marca – 11. apríla 2010 v priestoroch Palazzo Accursio, Radnica mesta Bologna.

Jadrom výstavy bol výber z výsledkov súťaže na tému hračka pre stredné a vysoké školy s výučbou dizajnu, ktorú zorganizovalo Slovenské centrum dizajnu koncom roka 2009. Študentské práce vybrala odborná porota, kurátorky výstavy Katarína Hubová a Adriena Pekárová doplnili výstavnú kolekciu o hračky z tvorby profesionálnych dizajnérov.

Výstavná kolekcia pozostáva z vyše 70 hračiek – stavebníc, skladačiek, hojdačiek a pohybovadiel, zvieratiek a domčekov, pomôcok na rozvoj motoriky, logiky a kreativity – vytvorených z rôznych materiálov. Okrem dreva, ktoré bolo najčastejším materiálom najmä hračiek od študentov Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave a Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, študenti pracovali s textilom, plastmi, ale aj použitými a odhodenými predmetmi. Výber dreva súvisel jednak s tradíciou konkrétnych zúčastnených škôl aj slovenského remesla, ale aj so snahou o ocenenie vlastností prírodných materiálov v intímnom prostredí človeka. Téma hračky poskytla študentom šance uspokojiť záľubu v hravosti, ktorá k ich veku patrí, ale aj ukázať zmysel pre humor,  vtip, kreativitu príťažlivým spôsobom.  Študentskú kolekciu doplnili hračky profesionálov, ktorí sa dlhodobo venujú hračke - Tibora Uhrína, pedagóga Fakulty umení TU v Košiciach a Mariana Hubu, pedagóga ŠÚV J. Vydru. Vystavené boli aj knihy – skladačky mladého grafického dizajnéra Karola Prudila.
Výstava bola rozšírená o priestor na hranie pre detských návštevníkov, v ktorom si mohli vyskúšať niekoľko drevených stavebníc z produkcie firmy Veva – stavebnice Gringo (dizajn Tibor Uhrín) a Pedro a Brico (dizajn T. Uhrín, Peter Juščák a Jozef Kurilla). Vybraných 15 hračiek zo súťaže bolo podkladom pre vytvorenie rovnomenného animovaného filmu, ktorý sa  premietal na plazmovej obrazovke v expozícii. Režisérkou a animátorkou tohto filmu je Eva Janovská, ktorá ma za sebou animátorskú prácu na niekoľkých ocenených projektoch (film Chyťte ho a a inscenáciu Kráska a zviera). Spolu s filmom Čas na hru sa premietal aj ďalší animovaný film Viliam; jeho autorka Veronika Obertová ho vytvorila ako svoju diplomovú prácu na katedre dizajnu VŠVU v Bratislave. Papierové postavičky z filmu sa predstavili aj na výstave.

Vystavujúce školy

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Ateliér produkt dizajn, pedagóg František Burian
Ateliér industrial dizajn, Ferdinand Chrenka
Kurz dizajnu, Miroslav Debnár

Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu
Pedagógovia: Peter Humaj, Peter Lehocký

Technická univerzita Zvolen, Drevárska fakulta, Katedra dizajnu nábytku a výrobkov z dreva
Pedagógovia: Marián Laššák, Štefan Schneider, Marián Ihring

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu
Pedagógovia: Ing. Tibor Uhrín, Dušan Šuch


Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru Bratislava, Oddelenie dizajnu a tvarovania dreva
Pedagógovia: Marián Huba, Martin Hartiník, Roman Hrčka, Dušan Rychtárik

Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok, Oddelenie hračiek a dekoratívnych predmetov
Pedagógovia: Ľubomír Žila, Michal Hanula

Stredná odborná škola drevárska Spišská Nová Ves, Dizajn a tvarovanie dreva
Pedagóg: Jaroslav Tomaščík

Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, Tvarovanie priemyselných výrobkov, Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
Pedagógovia: Andrea Rolková, Viliam Pirchala

Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Pedagógovia: Peter Lörinc, Ľudmila Benková

Tlačová správa

Plagát