Módu nezastavíš

Módu nezastavíš

Termín: 12. - 20. február 2013.
International Fashion Showcase London 2013.

Ambasády z celého sveta (v súčasnosti viac ako 40) a ich národné kultúrne inštitúcie prijali pozvanie organizátorov na jedinečné medzinárodné podujatie, ktoré otvorilo ich dvere a prezentovalo najväčšie talenty krajiny v Londýne počas trvania londýnskeho týždňa módy - London Fashion Week.

International Fashion Showcase (IFS) s projektmi jednotlivých ambasád prezentuje širokej ale i profesionálnej verejnosti unikátny pohľad na jednotlivé zúčastnené krajiny, ich dizajnérsku scénu, a to novým spôsobom.
Slovensko reprezentoval projekt - Módu nezastavíš.

Výstavu slovenských tvorcov v Londýne finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, Slovenské centrum dizajnu, British Council na Slovensku,  EHMK Košice 2013, súkromný sektor a Slovak Fashion Council. Za poskytnutie fotografií Karola Plicku ďakujeme Slovenskému národnému múzeu v Martine.  Kurátorkou výstavy je Zuzana Šidlíková.

FOTOGALÉRIA

odkazy na videá:
fashion movie: HERE WE ARE!
http://www.youtube.com/watch?v=ObTmlkAixI4

teaser ku dokumentu
http://www.youtube.com/watch?v=gl0tYGKUJVE


Výstava bola ideovo koncipovaná ako putovná, plánuje sa prezentácia aj na iných miestach po celom svete, ale i na Slovensku, napríklad aj v Košiciach, v rámci EHMK.
Kurátorka Zuzana Šidlíková (autorka knihy Móda na Slovensku v medzivojnovom období) spojila koncept odkazu fotografií Karola Plicku, ktorý „nie je pre nás len dôkazom jeho lásky k slovenskému folklóru, ale sprostredkuje jedinečné lyrické typy osobností zachytené na hranici dokumentárneho a štylizovaného zobrazenia, so záujmom o ľudový odev. Prenesenie fotografií na nové digitálne média ponúka súčasnému dizajnu zaujímavú platformu na rôzne spôsoby čítania. V súvislosti s aktuálnymi tendenciami odevného dizajnu na Slovensku, ktoré prinášajú prezentovaní dizajnéri - Dana Kleinert, Izabela Komjati, Michaela Mazalanová, Lucia Cabanová - sa toto napätie s fotografiami Plicku ponúka bez nostalgie a romantizujúceho obdivu, avšak s úctou k tradícii a kvalitnému remeselnému detailu.“
Akcia sa konala počas London Fashion Week - 12. - 20. februára 2013.
Súčasťou bolo aj odovzdávanie ocenení pre najlepšiu krajinu. 

ikonka PDF katalóg výstavy  [pdf; 10,27 MB]

Viac na:
www.slovakfashioncouncil.sk
http://backoftheenvelope.britishcouncil.org/2012/feb/16/international-fashion-showcase-your-guide/