Slovenské centrum dizajnu a SK PRES

Slovenské centrum dizajnu a SK PRES

Slovenské centrum dizajnu pripravilo v rámci kultúrno-spoločenskej prezentácie slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) dva veľké projekty. Gestorom oboch projektov je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo kultúry SR. 

Prvým z nich je putovná výstava Dialógy.sk – Malé a väčšie témy slovenského dizajnu, ktorá prezentuje 24 slovenských dizajnérov a značiek. Kurátorkami sú Katarína Hubová a Adriena Pekárová. Výstavu od júna do decembra uvidia návštevníci v Berlíne, Madride, Londýne, Viedni, Varšave a v Aténach.
Viac informácií o projekte Dialógy.sk

Druhým projektom je multimediálna výstava a webová stránka – galéria animovaných GIF-ov pod názvom Hľadanie krásy. Kurátorkou je Mária Rišková, autorkami projektu výtvarníčky a dizajnérky Michaela Čopíková a Veronika Obertová (Ové Pictures). Výstava sa predstaví vo viacerých mestách Európy so začiatkom v bruselskom Parlamentáriu, návštevníckom centre Európskeho parlamentu.
Viac informácií o projekte Hľadanie krásy

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Tlačová správa pdf (170,3 kB)