Slovenské centrum dizajnu na Graduation projects 2018

Slovenské centrum dizajnu na Graduation projects 2018

V rámci akcie Graduation Projects 2018 predstaví Slovenské centrum dizajnu svoje aktivity, ktoré priamo podporujú mladých dizajnérov na Slovensku. Graduation projects je medzinárodná prehliadka absolventských prác študentov krajín V4. Prezentácia diplomových aj bakalárskych prác roku 2018 z poľskej, českej, maďarskej aj slovenskej republiky sa bude tento rok konať v rámci akcie Dizajn i sąsiedztwo. 14. Urodziny Zamku Cieszyn v poľskom Cieszyne. Aktivity Slovenského centra dizajnu na podporu mladých dizajnérov predstaví kurátorka múzea dizajnu Gabriela Ondrišáková na prezentácii v piatok, 1. marca 2019 v priestoroch Zamku Cieszyn.