Slovenský dizajn na BIO 21 v Ľubľane

Slovenský dizajn na BIO 21 v Ľubľane


V októbri 2008 sa koná v Ľubľani 21. ročník medzinárodného bienále priemyselného dizajnu BIO. Slovenské centrum dizajnu je  pravidelne garantom expozície slovenského dizajnu na tomto podujatí.
SCD nominovalo na BIO 14 prác z ktorých medzinárodná porota vybrala na prezentáciu na výstave 7.


V kategórii produkty sú to sklenené misky Sunny day, dizajn Patrik Illo, výrobca Rona, a, s. Lednické Rovne a kolekcia drevených stavebníc Veva, dizajn Tibor Uhrín, Peter Juščák, Jozef Kurila, výrobca IDS, s. r. o., Veva Product, Huncovce. Obidva produkty už získali uznanie v súťaži Národná cena za dizajn 2007. Ďalšich 5 prác je v kategórii dizajnových konceptov a sú to práce študentov škôl s výučbou  dizajnu: Cestovný odev, dizajn Pavla Tobková, VŠVU ( práca získala aj Cenu ministra školstva SR v súťaži NCD 2007), stavebnica Bupen, dizajn Lenka Kaslová, TU Košice, CD prehrávač Hi-Fi worm Hole, dizajn Štefan Nosko, VŠVU, kuchynské spotrebiče Apollo 11, dizajn Veronika Szabóová, VŠVU a nádoba na vodu Kvapka, dizajn Denisa Tóthová, STU Bratislava.
Tieto práce dizajnérov a študentov dizajnu budú reprezentovať SR na výstave BIO 21 v Ľubľani od 2. októbra do 2. novembra 2008.

1. Sunny day, misky, dizajn Patrik Illo, výrobca Rona, a. s. Lednické Rovne

Sunny day, misky, dizajn Patrik Illo, výrobca Rona, a. s. Lednické Rovne

2. Stavebnica Bupen, dizajn Lenka Kaslová, TU Košice

Stavebnica Bupen, dizajn Lenka Kaslová, TU Košice

 

 

3. HI – FI Worm Hole, dizajn Štefan Nosko, VŠVU Bratislava
HI – FI Worm Hole, dizajn Štefan Nosko, VŠVU Bratislava

 

4. Apollo 11, kuchynské spotrebiče, dizajn Veronika Szabóová, VŠVU Bratislava

Apollo 11, kuchynské spotrebiče, dizajn Veronika Szabóová, VŠVU Bratislava

 

5. Kvapka, nádoba na vodu, dizajn Denisa Tóthová, TU Bratislava

Kvapka, nádoba na vodu, dizajn Denisa Tóthová, VŠVU Bratislava

 

6. Drevené stavebnice, Brico, Gringo, Pedro,
dizajn Peter Juščák, Jozef Kurila, Tibor Uhrín, výrobca IDS, s. r. o., Veva Product Huncovce

Drevené stavebnice, Brico, Gringo, Pedro, dizajn Peter Juščák, Jozef Kurila,

Drevené stavebnice, Brico, Gringo, Pedro, dizajn Peter Juščák, Jozef Kurila,

Drevené stavebnice, Brico, Gringo, Pedro, dizajn Peter Juščák, Jozef Kurila,

 

7. Cestovný odev, dizajn Pavla Tobková, VŠVU Bratislava

Cestovný odev, dizajn Pavla Tobková, VŠVU Bratislava,  Cestovný odev, dizajn Pavla Tobková, VŠVU Bratislava,  Cestovný odev, dizajn Pavla Tobková, VŠVU Bratislava,

 

Viac informácií: www.bio.si