Slovenský dizajn na BIO 22 v Ľubľani

Slovenský dizajn na BIO 22 v Ľubľani

Bienále priemyselného dizajnu (BIO) je prestížna porovnávacia prehliadka priemyselného dizajnu, vizuálnej komunikácie a konceptov dizajnu.
Každé dva roky prezentuje bienále úspechy dizajnérov, výrobcov a študentov.
Medzinárodné bienále priemyselného BIO 22 sa konalo v slovinskej Ľubľani od 7. októbra do 7. novembra 2010. V tomto roku prejavilo záujem prezentovať sa 503 prác z 34 krajín. Výberová porota vybrala na výstavu v Architektonickom múzeu
132 prác z 24 krajín. Všetky vystavené práce sú zdokumentované v katalógu podujatia.
Slávnostného otvorenia spojeného s vyhlasovaním víťazov a udelením cien sa zúčastnil špeciálny hosť Philippe Stark.


Slovenskí dizajnéri Emil Drličiak a Anton Zetocha získali významné ocenenia na medzinárodnom bienále priemyselného dizajnu BIO 22 v Ľubľani (7. októbra - 7. novembra 2010).
Jedno z troch najvyšších ocenení tohto prestížneho podujatia
Zlatú medailu BIO udelila medzinárodná porota grafickému Emilovi Drličiakovi za Logomapu a programové plagáty pre Mestské divadlo Žilina.

Logomapa pre Mestské divadlo v Žiline, dizajn Emil Drličiak

Logomapa pre Mestské divadlo v Žiline, dizajn Emil Drličiak

Cenu za kvalitný koncept si odniesol čerstvý absolvent Technickej univerzity v Bratislave Anton Zetocha za svoju študentskú prácu - svietidlo Zips.

Svietidlo Zips, dizajn Anton Zetocha

Svietidlo Zips, dizajn Anton Zetocha

Obidvaja víťazi boli nominantami Slovenského centra dizajnu, ktoré je pravidelným dlhoročným účastníkom BIO a garantom kolekcie slovenského dizajnu na tomto podujatí.
Ďalšie ocenenie pre slovenský grafický dizajn  - čestné uznanie v kategórii komunikačný dizajn, získalo Štúdio Pergamen Trnava, s. r. o. za obalový dizajn Tatranského čaju –
Tatratea.

BIO je podporované významnými medzinárodnými dizajnérskymi asociáciami – ICSID, ICOGRADA, a BEDA.
Organizátori pripravili v priebehu mesiaca októbra okrem hlavnej výstavnej prehliadky v Ľubľani aj mnoho zaujímavých sprievodných akcií.


BIO 22 – slávnostné odovzdávanie cien, ocenení autori

BIO 22 – slávnostné odovzdávanie cien, ocenení autori

 


Víťazi BIO 22 – Emil Drličiak (vľavo), držiteľ Zlatej medaily BIO 22

Víťazi BIO 22 – Emil Drličiak (vľavo), držiteľ Zlatej medaily BIO 22

 

Viac info: www.bio.si