Voyage Trogh Central Europe

Voyage Trogh Central Europe

Slovenský odevný dizajn  bol prezentovaný na International Fashion Showcase London 2014 – Voyage Trogh Central Europe (12. 2.- 23. 2. 2014, 180 Strand, London.) ako projekt krajín V4 – Maďarsko, Poľsko, Česká republika a Slovensko.
IFS Londýn je projekt, ktorý efektívne podporuje lokálny kreatívny priemysel a stáva sa prioritným aj pre zúčastnené krajiny, ktoré si uvedomili kreatívny potenciál odevného dizajnu.
Odevný dizajn zo Slovenska bol prezentovaný na tomto medzinárodnom najvýznamnejšom podujatí už po druhý krát. Hlavným organizátorom za Slovensko bolo SFC, ktoré prizvalo do projektu aj ďalšie krajiny V4 a každá krajina predložila svoj vlastný projekt, z ktorých organizátori IFS vybrali maďarský koncept - Voyage Trogh Central Europe. Koncepcia okrem výberu odevného dizajnu, musela riešiť architektúru, hudbu, film, či iný druh vizuálneho umenia. Medzinárodná komisia vyberala projekty asi  z tridsiatich zúčastnených krajín. Z hľadiska kreatívneho priemyslu je IFS projektom, kde sú koncentrovaní nákupcovia z celého sveta a získaním objednávky na kolekciu dizajnéri priamo prinášajú zákazku domácim textilným, či odevným podnikom a tak napĺňajú program jeho podpory. Jedným z dôležitých cieľov je aj masívna mediálna podpora zviditeľnenie, ktoré je v projekte IFS zabezpečené na medzinárodnej úrovni.
Slovenskí dizajnéri vystavujúci na IFS 2014: Koncept za slovenskú účasť pripravila teoretička umenia Zuzana Šidlíková. Dizajnéri, ktorí prezentovali svoje odevy: Adrea Pojezdálová, Petra Kubíková, Broňa Bručková, Kristýna Španihelová, Andrea Ďurianová.
V spolupráci s SCD vznikol aj filmový dokument o tomto podujatí, ktorý presahuje i do oblasti potreby a podpory kreatívneho priemyslu.
Organizátori spoločného projektu V4 pre IFS 2014 : Balassi Institute Hungarian Cultural Centre London, Czech Centre London, Czech Fashion Council, Design Terminal National Centre for Creative Industries Hungary, Embassy of the Czech Republic, Embassy of the Slovak Republic in London, Slovak Fashion Council, Slovak Design Center
Partneri: Slovak Design Center, Ministry of Culture of the Slovak Republic International Visegrad Fund, , LASVIT, TECHO,  Czech British Chamber of Commerce, Embassy of the Czech Republic in London.
Slovenský organizačný tím: Zuzana Bobíková – koncept, príprava a management, Zuzana Šidlíková - kurátor, Vladimíra Hradecká - režisér, Oliver Kleinert - architekt,  Dana Kleinert – management, Michal Macko – grafický dizajn.