Dokumenty organizácie

logo  SCD

 

Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského centra dizajnu (PDF; 100 kB)

Slovenské múzeum dizajnu, špecializované múzeum pri Slovenskom centre dizalnu v Bratislave  - zápis do registra múzeí (PDF; 3 041 kB)

Zriaďovacia listina SCD  (s účinnosťou pd 1. januára 2015) (PDF, 2,28 MB)

Zmena a doplnenie zriaďovacej listiny SCD ( s účinnosťou od 1. 2. 2012) (PDF, 146 kB) 

Zriaďovacia listina Slovenského centra dizajnu ( s účinnosťou od 30. 6. 2006)
 

Kontrakty SCD

Kontrakt na rok 2021 (PDF, 2,7 MB)
Dodatok č. 1 (PDF, 5 MB)

Kontrakt na rok 2020 (PDF, 1,2 MB)
Dodatok č. 1 (PDF, 1,1 MB)

Kontrakt na rok 2019 (ZIP, 636 kB)
Kontrakt na rok 2018 (PDF, 411 kB) 
Kontrakt na rok 2017 (PDF, 389 kB)
Kontrakt na rok 2016 (PDF, 336 kB) 
Kontrakt na rok 2015  PDF, 331 kB) 
Kontrakt na rok 2014 (PDF, 192 kB) 
Kontrakt na rok 2013 (PDF, 337 kB) 
Kontrakt na rok 2012 (PDF, 968 kB)
Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 (PDF, 38 kB) 
Kontrakt na rok 2011 (PDF, 879 kB) 
Kontrakt na rok 2010 (PDF, 52 kB) 
Kontrakt na rok 2009 (PDF, 32 kB)


Výročné správy SCD 2008-2020

Výročná správa za rok 2020 (PDF, 3,2 MB)
Výročná správa za rok 2019 (PDF, 3,3 MB)
Výročná správa za rok 2018 (PDF, 1,9 MB)
Výročná správa za rok 2017 (PDF, 1,1 MB)
Výročná správa za rok 2016 (PDF, 1,9 MB) 
Výročná správa za rok 2015 (PDF, 336 kB) 
Výročná správa za rok 2014 (PDF, 601 kB) 
Výročná správa za rok 2013 (PDF; 520 kB) 
Výročná správa za rok 2012 (PDF; 560 kB) 
Výročná správa za rok 2011 (PDF; 438 kB) 
Výročná správa za rok 2010 (PDF, 443 kB) 
Výročná správa za rok 2009 (PDF, 329 kB) 
Výročná správa za rok 2008 (PDF, 330 kB)