Dokumenty organizácie

logo  SCD

 

Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského centra dizajnu (PDF; 100 kB)

Slovenské múzeum dizajnu, špecializované múzeum pri Slovenskom centre dizalnu v Bratislave  - zápis do registra múzeí (PDF; 3 041 kB)

Zriaďovacia listina SCD  (s účinnosťou pd 1. januára 2015) (PDF, 2,28 MB)

Zmena a doplnenie zriaďovacej listiny SCD ( s účinnosťou od 1. 2. 2012) (PDF, 146 kB) 

Zriaďovacia listina Slovenského centra dizajnu ( s účinnosťou od 30. 6. 2006)
 

 Kontrakty SCD

Kontrakt na rok 2019 (ZIP, 636 kB)
Kontrakt na rok 2018 (PDF, 411 kB) 
Kontrakt na rok 2017 (PDF, 389 kB)
Kontrakt na rok 2016 (PDF, 336 kB) 
Kontrakt na rok 2015  PDF, 331 kB) 
Kontrakt na rok 2014 (PDF, 192 kB) 
Kontrakt na rok 2013 (PDF, 337 kB) 
Kontrakt na rok 2012 (PDF, 968 kB) Dodatok č. 1, Dodatok č. 2(pdf, 38 kB) 
Kontrakt na rok 2011 (PDF, 879 kB) 
Kontrakt na rok 2010 (PDF, 52 kB) 
Kontrakt na rok 2009 (PDF, 32 kB)

 

Verejné odpočty SCD

Verejný odpočet Správy o činnosti a hospodárení SCD za rok 2016 (pdf, 751 kB)
Termín: 1. 3. 2017 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Hurbanove kasárne, výstavný priestor Podkrovie SMD,
Kollárovo námestie 10, Bratislava
Verejný odpočet bol spojený s komentovanými prehliadkami 3 úspešných medzinárodných výstav - komentovanej prehliadky výstavy v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu - Farebná šeď - Buntes Grau, a komentovanej prehliadky dvoch úspešných výstav projektu SK PRES v galérii SATELIT- Dialógy SK a Hľadanie krásy.

Výročná správa za rok 2017 (pdf, 1,1 MB)

 

Výročné správy SCD rokov 2008-2015

Správa o ČaH 2015 (PDF, 336 kB) 
Výročná správa 2014 (PDF, 601 kB) 
Výročná správa 2013 (PDF; 520 kB) 
Výročná správa 2012 (PDF; 560 kB) 
Výročná správa 2011 (PDF; 438 kB) 
Výročná správa 2010 (PDF, 443 kB) 
Výročná správa 2009 (PDF, 329 kB) 
Výročná správa 2008 (PDF, 330 kB)