Dotazník

Dotazník o negatívnych vplyvoch pandémie na dizajn

Dotazník o negatívnych vplyvoch pandémie na dizajn

Vážení kolegovia a kolegyne,
vieme, že dotazníkov ste už vypĺňali dosť. Ešte raz to však urobte v záujme nás všetkých, ktorí sa venujeme DIZAJNU. Nás zaujíma špeciálne naša odborná oblasť, ktorej chceme adresne pomôcť. Okrem otázok nájdete v dotazníku aj linky na už prijaté opatrenia, ktoré môžete využiť, ale aj návrhy, o ktorých spoločne s partnermi rokujeme na ministerstvách. Zaujímajú nás aj vaše nápady, ako by sa dôsledky krízy dali zmierniť vo všetkých oblastiach tvorby dizajnu, súvisiacej výroby či výskumu a organizácie aktivít.  Pomôžte nám aj dotazník šíriť ďalej.
Ďakujeme, platforma DESIGN IS NOW!

Linka na dotazník: https://bit.ly/DESIGNISNOW