Eva Kašáková - členka poroty NCD 2018

Eva Kašáková - členka poroty NCD 2018

Študovala vizuálnu komunikáciu na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a na Vysokej Škole výtvarných umení v Bratislave. Spoluzakladala vydavateľstvo výtvarných publikácii La Piscina Editorial, o dizajne písala na blogu Malý dizajn blog a od roku 2012 sa podieľa na organizácii festivalu o grafickom dizajne a vizuálnej kultúre SELF. V období 2013 – 2016 pracovala v štúdiu Milk ako creative director, v súčasnosti je grafickou dizajnérkou v Kunsthalle Bratislava. Špecializuje sa na knižný a editoriál dizajn.
www.evakasakova.com