Fórum dizajnu 2018

Fórum dizajnu 2018. KO.LEKCIE

Fórum dizajnu 2018. KO.LEKCIE

Trvanie: 13. marec 2018 - 18. marec 2018
Vernisáž: 13. marec 2018 (utorok), 09:30
Miesto: Pavilón M3, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Nitra, Slovensko


21. ročník výstavy Fórum dizajnu s podtitulom KO.LEKCIE sa koná v rámci 28. ročníka medzinárodného veľtrhu Nábytok a bývanie.

Minuloročný retrospektívny charakter výstavy Fórum dizajnu s názvom Výzvy a inšpirácie uzatváral 20 rokov existencie podujatia a zároveň už predznamenával zmenu v tom aktuálnom. Zmena, ktorá prichádza, však nie je úplnou novinkou, pretože sa vracia k prvotnému konceptu podujatia, ktorý Katarína Hubová a Ivan Čobej smerovali k prezentácii škôl a študentských prác. Neskôr, aj v spolupráci s  Adrienou Pekárovou,
sa výstava vyformovala na prehliadku tvorby profesionálnych dizajnérov, výrobcov a študentov vysokých
a stredných škôl.

Fórum dizajnu sa od tohto roku opäť stáva výlučne študentským fórom, na ktorom sa so svojimi kolekciami prezentujú vysoké školy venujúce sa výučbe v oblasti tvorby nábytku a bývania (bytovým doplnkom, interiérovému dizajnu). Konkrétne sú to Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Technická univerzita v Košiciach. Výstava jednotlivých škôl je doplnená víťazmi a finalistami medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku
a interiéru Cena profesora Jindřicha Halabalu 2017.

Programovo sa výučbe dizajnu nábytku dlhodobo venujú iba na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Technickej univerzite vo Zvolene. Jedným z podnetov myšlienky pripraviť výlučne študentskú výstavu bol aj vznik Laboratória interiérového dizajnu na Katedre dizajnu VŠVU v Bratislave. Laboratórium prináša študentom možnosť venovať sa dizajnu interiéru a nábytku systematicky, čo na škole doposiaľ absentovalo (v minulosti viedol krátkodobo kurz  nábytkovej tvorby Ivan Čobej v spolupráci s Katarínou Hubovou).
Na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach je situácia rovnaká ako pred vznikom nového oddelenia na VŠVU, a teda, že študenti sa tejto téme venujú iba okrajovo v rámci iného ateliéru. Možno i to zapríčinilo,
že v súčasnosti sa na domácej scéne venuje tvorbe nábytku veľmi malé množstvo profesionálnych dizajnérov
a prepojenie s výrobcami je ešte zriedkavejšie. Preto považujeme za dôležité opätovne iniciovať komunikáciu medzi školami a výrobcami. Predpokladáme, že sa v ďalších ročníkoch výstavy rozšíri aj počet sprievodných podujatí, na ktoré je priestor veľtrhu s množstvom vystavovateľov veľmi vhodný. Školy
a študenti sa v rámci Fóra dizajnu ocitnú nielen vo vzájomnej konfrontácii, ako tomu býva na väčšine súťaží a výstav, ale i s profesionálnymi dizajnérmi a výrobcami. Naopak i nové, hravé a svieže nápady študentov môžu ponúknuť inšpirácie profesionálom.

Ďalšou novinkou aktuálneho ročníka je Cena Slovenského centra dizajnu, ktorá bude udeľovaná v rámci Ceny veľtrhu Nábytok a bývanie a nahradí Cenu Fóra dizajnu, udeľovanú v rámci výstavy.

Vystavujúci:
KO.LEKCIA VŠVU: Kurz dizajnu a Laboratórium interiérového dizajnu, Katedra dizajnu
KO.LEKCIA STU: Ústav interiéru a výstavníctva a Ústav dizajnu,  Fakulta architektúry
KO.LEKCIA TUKE: Ateliér Inovácia, Fakulta umení
KO.LEKCIA TUZVO: Katedra Dizajn nábytku a interiéru, Drevárska fakulta
KO.LEKCIA Cena profesora Halabalu: finalisti a víťazi 13. ročníka súťaže v dizajne nábytku a interiéru

Organizátori výstavy
Slovenské centrum dizajnu
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Partneri
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita vo Zvolene
Technická univerzita v Košiciach

Kurátorka: Helena Veličová
Spolupráca: Soňa Trubíniová

Grafický dizajn: Multitalent, s. r. o. /Róbert Paršo
Architektonické riešenie: agrokomplex/ Ester Magyarová, Róbert Paršo

Generálny partner SCD: J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD: Designum
Mediálny partner: DOM a BÝVANIE

Kontakt:
Soňa Trubíniová, +421 918 110 255, sona.trubiniova@scd.sk
Helena Veličová: +421 918 110 247, helena.velicova@scd.sk


 

Fórum dizajnu 2018