Fórum dizajnu 2013

Užitočné INFO pre návštevníkov výstavy Fórum dizajnu 2013

Užitočné INFO pre návštevníkov výstavy Fórum dizajnu 2013

zdroj http://www.agrokomplex.sk/)

Otváracie hodiny 5. 3. - 10. 3. 2013:
5. 3. – 9. 3. 2013: od 9:30 hod do 18:00 hod.
5. 3. 2013 deň pre odborníkov a novinárov
10. 3. 2013: od 9:30 hod do 15:00 hod.

Cenník vstupného a parkovného:
Vstupné: 4€  (5.3.2013 vstupné 6€)
Vstupné zľavnené: 2€
Študentská kolektívna zľava: 1€
Parkovací lístok pre osobné auto: 4€
Parkovací lístok autobus: 12€
Katalóg výstavy: 5€

Vstupné:
Študentská kolektívna zľava 1€: Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.
Zľavnené vstupné 2€: žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.
Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.
Voľný vstup: deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Parkovanie:
Parkovisko P10 - Akademická ulica
Parkovisko P11 - Výstavná ulica
Priamo v areáli - vstup cez bránu B2 (Akademická ulica)

Na stiahnutie: Tlačová správa Nábytok a bývanie 2013 a sprievodné podujatia [.pdf; 480 kB]
Viac informácií  na  AGROKOMPLEX VÝSTAVNÍCTVO NITRA