Fórum dizajnu 2014

Fórum dizajnu 2014 - výzva

Fórum dizajnu 2014 - výzva

Miesto: pavilón M3, výstavisko Agrokomplex, Nitra, Slovensko


Slovenské centrum dizajnu ponúka možnosť účasti na výstave Fórum dizajnu 2014 v Nitre.
Prihlásiť sa môžete do 31. 1. 2014.
Termín výstavy: 11. - 16. marec 2014.
Téma 17. ročníka  výstavy - Vonku ako doma – dizajn pre interiér a exteriér.
Miesto - pavilón M3, výstavisko Agrokomplex Nitra.
Prihlásené objekty môžu byť max. tri roky staré. Výstava je výberová.

Cieľom výstavnej prezentácie je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na to, že aj exteriér mesta, ulice, záhrady patrí k priestorom, ktoré veľmi často využívame v pracovnom, ale aj v oddychovom čase. Nemalo by byť ľahostajné ako verejný priestor vyzerá, ako sa v ňom cítime. Interiérové prvky by zasa mali aj voľným spôsobom reflektovať spojenie s prírodou, alebo aspoň s prírodným materiálom. Okrem firiem, ktoré sa venujú výrobe a navrhovaniu exteriérového mobiliáru a dizajnérov budú k vystavovateľom tak ako každý rok patriť aj študentské projekty z VŠVU Bratislava, FA STU Bratislava, TU Zvolen a TU Košice.
Výstava Fórum dizajnu chce ukázať rôzne prístupy a predstavy dizajnérov a študentov dizajnu k riešeniu predmetného sveta človeka v zmysle zadanej témy. Slovenské centrum dizajnu oceňuje každoročne na výstave Fórum dizajnu najzaujímavejší exponát resp. autora alebo školu a držiteľ Ceny Fóra dizajnu tak získa možnosť usporiadať v nasledujúcom roku samostatnú prezentáciu v priestoroch výstavno – informačného bodu SCD Satelit.
Organizátori očakávajú
výrobky, prototypy alebo funkčné modely interiérových a exteriérových prvkov.

Prihlásiť na výstavu sa môžu
• profesionálni dizajnéri,
• študenti dizajnu vysokých a stredných škôl,
• školské ateliéry a skupiny dizajnérov,
• architekti


Podmienkou účasti je vyplnenie on-line prihlášky

on-line prihlasovací formulár

K výstave bude vydaná skladačka, preto prosíme posielať aj obrazovú dokumentáciu, ktorú je možné kvalitne reprodukovať.

Prihlásiť sa môžete do 31. 1. 2013.

Informácie:
Margita Michlíková, margita.michlikova@scd.sk,
Tel: +421918110255
Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra