Fórum dizajnu 2014

Užitočné INFO pre návštevníkov výstavy Fórum dizajnu 2014

Užitočné INFO pre návštevníkov výstavy Fórum dizajnu 2014

Miesto: Nitra, Slovensko


(zdroj http://www.agrokomplex.sk/)

Otváracie hodiny
11. 3. - 16. 3. 2014
11. 3. – 16. 3. 2014; od 9:30 hod do 18:00 hod.
11. 3. 2014 deň pre odborníkov a novinárov
16. 3. 2014; od 9:30 hod do 15:00 hod.

Cenník vstupného a parkovného:
Vstupné: 5 €  (11. 3. 2014 vstupné 6 €)
Vstupné zľavnené: 2,5 €
Študentská kolektívna zľava: 1 €
Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Parkovací lístok autobus: 12 €
Katalóg výstavy: 5 €

Vstupné:
Študentská kolektívna zľava 1 €: Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.
Zľavnené vstupné 2,5 €: žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.
Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.
Voľný vstup: deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Parkovanie:
Parkovisko P10 - Akademická ulica
Parkovisko P11 - Výstavná ulica
Priamo v areáli - vstup cez bránu B2 (Akademická ulica)
Viac informácií  na  AGROKOMPLEX VÝSTAVNÍCTVO NITRA

Informácie:
Margita Michlíková, margita.michlikova@scd.sk,
Tel: +421918110255
Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra