Fórum dizajnu 2015

Fórum dizajnu 2015 - výzva

Fórum dizajnu 2015 - výzva

Uzávierka: 31. január 2015 (sobota), 23:55


Na výstavu Fórum dizajnu 2015 sa môžu prihlásiť profesionálni dizajnéri, študenti dizajnu vysokých a stredných škôl, školské ateliéry a skupiny dizajnérov, architekti

Podmienkou účasti je zaslanie prihlášky (e-mailom, alebo vyplnením on-line prihlášky), 
on-line prihlasovací formulár Fórum dizajnu 

Prihlášky -  do 31. 1. 2015

Kompletne vyplnené prihlášky posielajte na adresu margita.michlikova@scd.sk
K výstave bude vydaná skladačka, preto prosíme posielať aj obrazovú dokumentáciu v tlačovej kvalite ( min. rozlíšenie  300 dpi).

Informácie:
Margita Michlíková, margita.michlikova@scd.sk,
Tel: +421918110255
www.scd.sk