Fórum dizajnu 2016

Fórum dizajnu 2016 - výzva

Fórum dizajnu 2016 - výzva

Uzávierka: 7. február 2016 (nedeľa), 23:55
Miesto: pavilón M3, výstavisko Agrokomplex, Nitra, Slovensko


Uzávierka prihlášok predĺžená do 7. februára 2016.
Slovenské centrum dizajnu opäť pripravuje výstavu Fórum dizajnu v rámci veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre. Témou 19. ročníka je hľadať a prezentovať Nové vzťahy, prinášajúce porovnanie súčasného nábytku a interiérových prvkov s historickými príbuznými predmetmi. Cieľom je, tak ako každý rok, predstaviť širokej odbornej i laickej verejnosti nábytok, interiérové prvky a doplnky, ktoré vznikli najneskôr pred dvoma rokmi v ateliéroch dizajnérov, alebo firiem. Tento rok pribudnú však aj ich pendanty, ktoré vznikli v minulom storočí  a sú v súčasnosti v zbierkach Slovenského múzea dizajnu. Výstava teda zároveň upozorní i na novovzniknuté Slovenské múzeum dizajnu sídliace v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Prihlásiť sa môžu dizajnéri a študenti škôl s výučbou dizajnu. Kurátorky si vzhľadom na náročný koncept výstavy vyhradzujú právo výberu.

Téma Fóra dizajnu 2016: Nové vzťahy
Termín výstavy:  8. – 13. marec  2016
Miesto:  pavilón M3, výstavisko Agrokomplex Nitra
Organizátori: Slovenské centrum dizajnu a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra
Kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekarová, Helena Veličová


Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a zaslanie obrazovej dokumentácie v tlačovej kvalite (min. rozlíšenie 300dpi) na adresu: helena.velicova@scd.sk.

Uzávierka prihlášok: 31. január 2016 je predĺžená do 7. februára 2016.

Informácie:
Helena Veličová,
E-mail: helena.velicova@scd.sk
Tel: +421918110247