Fórum dizajnu 2017

Užitočné INFO pre návštevníkov výstavy Fórum dizajnu 2017

Užitočné INFO pre návštevníkov výstavy Fórum dizajnu 2017


Zdroj: http://www.agrokomplex.sk/
Expozíciia Fórum dizajnu 2017 je v pavilóne M3, výstavisko Agrokomplex.
Otváracie hodiny sú 7. 3. - 11. 3. 2017 od 9:30 do 18:00 a 12. 3. 2017 od 9:30 do 15-tej.

Zľavnené vstupné - žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S. Možnosť využiť zľavnené vstupné pre študentov, občanov nad 62 rokov a držiteľov preukazu ŤZP bude až od druhého dňa výstavy (od 8. do 11. 3. 2017).

Voľný vstup - deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).
Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti

Cenník
Vstupné: 5 €  (7. 3. 2017 vstupné 7 €)
Vstupné zľavnené: 2,5 €
Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Parkovací lístok autobus: 12 €
Katalóg výstavy: 5 €

Adresa a kontakty
Agrokomplex - výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Výstavná 4, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 6572 111
email: agrokomplex@agrokomplex.sk

Informácie o výstave Fórum dizajnu 2017
Helena Veličová
tel.: +421 918 110 247
email: helena.velicova@scd.sk