Fórum dizajnu 2019

Veľtrh nábytok a bývanie 2019 bol úspešný!

Veľtrh nábytok a bývanie 2019 bol úspešný!

Trvanie: 5. marec 2019 - 10. marec 2019
Miesto: Fórum dizajnu 2019, Nitra, Slovensko


Získali sme čestné uznanie

Slovenské centrum dizajnu bolo opäť partnerom medzinárodného veľtrhu, ktorý sa už po 29. krát zameriaval na prezentáciu trendov v oblasti dizajnu a bývania. V rámci SCD sme pripravili výstavu Fórum dizajnu 2019 a zúčastnili sme sa tiež slávnostného večera a odovzdávania cien veľtrhu. Celé podujatie bolo naozaj plodným fórom, na ktorom prebehlo množstvo inšpirujúcich stretnutí, rozhovorov a ďalších výmen.
Koncepciu výstavnej plochy a vizuálnu identitu Fóra dizajnu 2019 vytvoril Peter Liška. V architektúre výstavy vychádzal z maximálne ekologických princípov. Forma prezentácie pracuje s existujúcim systémom výstavných soklov, ktoré rozohral do diagonálne orientovaného pravidelného rozmiestnenia. Prísnu a neosobnú geometriu dopĺňa detail - časti starého recyklovaného nábytku. Symbolicky na ume a tvorbe minulých generácií vyrastajú tiež dnešní študenti a ich diela.
Vystavené práce pochádzali výlučne z dielní študentov našich najvýznamnejších vysokých škôl, ktoré sa venujú výučbe v oblasti tvorby nábytku a interiérového dizajnu. Konkrétne sú to Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Technická univerzita v Košiciach.
Na výstave participovala aj česká Mendelova Univerzita v Brně, ktorá pripravila selekciu študentských prác, medzi nimi aj niekoľko finalistov medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru Cena profesora Jindřicha Halabalu 2018. Významné zastúpenie mali aj práce študentov Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. UTB a TU Zvolen boli v minulom roku partnermi medzinárodne úspešného projektu Made in Paper, ktorý mohli návštevníci vidieť aj v Nitre.
V rámci veľtrhu bola opäť udelená aj Cena Slovenského centra dizajnu. Získala ju spoločnosť Brik za produkt knižnica Štós. SCD získalo čestné uznanie za neustále kreatívne prístupy a podporu dizajnu, interiérových prvkov a obytného prostredia.

Ďakujeme!

Zuzana Duchová, kurátorka

Spolupráca: Helena Cibulková
Pedagógovia: Veronika Kotradyová, Václav Kautman, Eva Rutová, Miroslav Debnár, Tibor Uhrín, Pavol Capik, Mária Bujňáková, Elena Farkašová, Zuzana Tončíková, Marián Ihring, René Baďura, Vladimír Kovařík, Ivan Pecháček, Bohuslav Stránský, Jiří Tauber, Jaroslav Svoboda, Martin Kovařík

Foto: Adam Šakový

Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články Fórum dizajnu 2019