Galéria: Human by Design
predchadzajuca:sk nasledujuca:sk

20

20/20
20

Výstava z cyklu aktivít projektu Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.