Galéria SATELIT

Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava

Otváracie hodiny: 
streda - nedeľa 13:00 - 18:00
utorok 10:00 - 18:00

Vstup voľný.

 Satelit, Hurbanove kasárne, BratislavaSATELIT - mapka

SATELIT, galéria dizajnu SCD je predovšetkým výstavný priestor na prezentáciu dizajnu pre grafický, priemyselný a autorský dizajn, ale aj kontaktný bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Program Satelitu počíta s výstavami, ktoré budú zoznamovať s aktuálnou tvorbou a produkciou, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia, ale priestor dostanú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty.
Tohtoročné výstavy


Satelit, Hurbanove kasárne; foto Adam Šakový


SATELIT je aj predajné miesto publikácií SCD a časopisu DESIGNUM.
Cenník predávaných publikácií SCD

Workshopy v Satelite
Aktivity pre školy a skupiny

V Satelite ponúkame výtvarné workshopy pre základné a stredné školy, škôlky a organizované skupiny. Workshopy nadväzujú na aktuálnu výstavu. Aktivita pozostáva z dvoch častí. Teoretickej, deťom
sa v krátkosti predstaví výstava a praktickej, kde vďaka hmatateľnej skúsenosti hlbšie preniknú do danej témy. Cieľom workshopov je podporiť aktívne vnímanie dizajnérskych výstav a rozvíjať priateľský vzťah
k umeniu a dizajnu.

Výstava NCD 2015 v Satelite; foto Adam Šakový

 

Kontakt:
manažérka galérie Satelit
Mgr. Helena VELIČOVÁ
+421 918 110 247
satelit@scd.sk

 

 

 
  FB