Hľadanie krásy

Slovensko sa zapojí do hľadania krásy

Slovensko sa zapojí do hľadania krásy

Trvanie: 11. júl 2016 - 31. december 2016
Miesto: EU


7. júna 2016

Slávnostné otvorenie putovnej multimediálnej výstavy  Hľadanie krásy bude 11. júla 2016 v bruselskom Parlamentáriu, návštevníckom centre Európskeho parlamentu, ktorú pripravilo Slovenské centrum dizajnu.
Zaujímavosťou je, že kvôli výstave sa steny v galérii Parlamentária premaľovali načierno. Vďaka digitalizácii štúdia DevKid výstava má prekvapivo moderný charakter a návštevníci výstavy uvidia analógové prevedenia krátkych animácií, fungujúce podobne ako GIFy na internete. Slovenský projekt pokračuje neskôr do Amsterdamu a Linzu a začiatkom roka 2017 sa predstaví aj na Slovensku divákom v Bratislave

Hľadanie krásy je okrem multimediálnej výstavy aj webová galéria. Umelkyne OVÉ Pictures v nej pracovali s interaktívnymi objektmi, ktoré vychádzajú zo starodávnych optických hračiek zoetrope, phenakytoskop a flipbook, stojacich na počiatku animácie a filmu.  7. júna 2016  bola spustená unikátna galéria a generátor GIFov, do ktorej môže svojim „gifkom“ prispieť každý.
Multimediálny projekt Hľadanie krásy, ktorého gestorom je MZVaEZ SR a MK SR, nás bude reprezentovať v Európe počas slovenského predsedníctva v Rade od 1. júla 2016.

 

www.hladaniekrasy.sk

 

Na novú webstránku medzi prvými prispeli svojimi GIFmi aj známe osobnosti, napríklad režisér Marko Škop, scenárista Ján Gordulič, módna dizajnérka Dana Kleinert, výtvarníci Viliam Slaminka a Rita Koszorús, biofyzička Ľuba Lacinová, architekt Martin Skoček, alebo televízny moderátor Juraj Hajdin.


 
Viac v priloženej tlačovej správe

Predošlý článokPredošlý článok    


 

Projekt Hladanie krásy

logo predsedníctva SK v EU


Multimediálna výstava a webová stránka – galéria GIF-ov v rámci kultúrno-spoločenskej prezentácie slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES). Gestorom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo kultúry SR. Hlavným organizátorom Slovenské centrum dizajnu.

Autorkami projektu Hľadanie krásy sú výtvarníčky Michaela Čopíková a Veronika Obertová, ktoré pracujú pod značkou Ové Pictures a projekt vytvorili v spolupráci s kurátorkou Máriou Riškovou a tímom ďalších odborníkov.

Cieľom ich hľadania krásy je definovanie toho, aké je chápanie krásy v súčasnosti. Odkazuje na to, že do vizuálnej kultúry sa dostali obrazy novej krajiny – napríklad urbánne zátišia, ktoré nezobrazujú idealizované mesto, no pracujú s reálnym prostredím, v ktorom ľudia žijú a majú k nemu emociálne väzby (napríklad zmena vzťahu k sídliskám a zmena ich estetického vnímania, vývoj vzťahu k industriálnemu dedičstvu). Tradičné obrazy s reálnou prírodnou krajinou, či idealizovanou folklórnou krajinou sa samozrejme v projekte objavujú, no cieľom je zobraziť čo najviac nové témy a „novú krásu“.

Ako východisko svojej práce si zvolili autorky obľúbený formát digitálnej grafiky, ktorý umožňuje jednoducho vytvárať a šíriť krátke animácie zložené zo statických obrázkov vytvárajúce časovú slučku známy pod názvom GIF.  Autorky Ové Pictures pre výstavy použili princípy animácie a vytvorili viaceré interaktívne inštalácie sústredené okolo hlavného motívu hľadania krásy v nových kontextoch. Napríklad využívajú historické techniky zoeotrope a praxinoskop, ktoré slúžili ako optické hračky a už majú svoje súčasné varianty (gifpop, gifoscope). Súčasťou projektu je aj galéria GIF-ov, ktorá je otvorená pre prispievateľov zo Slovenska aj zo zahraničia. Prostredníctvom PR kampane sa informácia o možnosti vytvárať a prezentovať na stránke vlastné malé diela – GIF-y dostane k verejnosti, ktorá sa stane spolutvorcom projektu.

Výstavu Hľadanie krásy bude možné počas rokov 2016 – 2017 vidieť vo viacerých mestách Európy. Prvá výstava bola vytvorená pre Parlamentárium v Bruseli, kde je prístupná pre verejnosť od 8. júla do 18. septembra 2016. Ďalšie budú v Amsterdame a Linzi na konci roka 2016 a zatiaľ posledná naplánovaná výstava sa predstaví v Bratislave na začiatku roka 2017 v Galérii Satelit.

Spustenie webovej stránky pripravujeme v priebehu júna 2016.


Organizátor
Slovenské centrum dizajnu v Bratislave

SK PRES
Gescia kultúrno-spoločenskej prezentácie slovenského predsedníctva v Rade EÚ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
http://www.mzv.sk/
Ministerstvo kultúry SR
http://www.mksr.sk/


Partneri projektu:
PARLAMENTÁRIUM
EURÓPSKY PARLAMENT
DEVKID
EUROPAPIER
ALTAMIRA
PLAFTIK

Mediálni pertneri projektu:
DENNÍK N
TYŽDEŇ
TV JOJ
Designum
FEST ANČA