Hľadanie krásy

Úspešný projekt sa presúva do Amsterdamu na medzinárodný animátorský festival

Úspešný projekt sa presúva do Amsterdamu na medzinárodný animátorský festival

Trvanie: 25. október 2016 - 27. november 2016
Miesto: Amsterdam, Holandsko


Projekt Hľadanie krásy od autoriek Michaely Čopíkovej a Veroniky Obertovej - Ové Pictures a kurátorky Márie Riškovej zo Slovenského centra dizajnu vznikol pri príležitosti nášho predsedníctva v Rade Európskej únie, s cieľom predstaviť Slovensko ako dynamickú krajinu talentovaných ľudí.
O úspešnú výstavu prejavil záujem festival animácie Klik v Amsterdame, kam sa koncom októbra presúva. 6-dňový program zahŕňa premiéry, prezentácie, projekcie filmov, dielne a výstavy, pričom Hľadanie krásy bude jednou z nich.
„Ako hlavný organizátor sme radi, že sa výstava dostáva do odlišného kontextu než bola jej premiéra v bruselskom Parlamentáriu. V Amsterdame, meste dizajnu, vizuálnej kultúry a experimentu, výstavu uvidia mnohí návštevníci z celého sveta, ktorí sa venujú profesionálne animácii či dizajnu. Tvorba slovenských autoriek sa tak dostane do konfrontácie s medzinárodnou scénou, čo je neoceniteľná skúsenosť a tú potrebujú všetci naši tvorcovia,“ hovorí riaditeľka Slovenského centra dizajnu Mária Rišková.

Umelecký projekt je zameraný na hľadanie a definovanie krásy v nečakaných aj každodenných momentoch. Pozostáva z papierových objektov, ktoré využívajú princíp krátkej animácie obrázkov v časovej slučke, tak, ako kedysi fungovali prvé optické hračky zoetrope, dioráma či praxinoskop. Dôvtipné oživenie objektov pomocou elektroniky v prevedení štúdia DevKid (Ján Šicko a Roman Mackovič) umožňuje divákom objekty na výstave rozpohybovať a sledovať dej na mihajúcich sa obrázkoch. Výstava potrvá do 27. novembra.
Súčasťou projektu vo virtuálnom svete je webová galéria GIFov pod názvom http://www.hladaniekrasy.sk/, kam svojim dielom môže prispieť každý obyvateľ Slovenska či Európy.

Výstavu Hľadanie krásy videlo v Bruseli od 8. júla do 18. septembra 23 865 divákov. Oficiálna správa z Parlamentária, kde bola expozícia nainštalovaná, hovorí, že ju videlo 7 z 10 návštevníkov Parlamentária. V tomto zmysle ide o rekordnú návštevnosť.

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Projekt Hladanie krásy

logo predsedníctva SK v EU


Multimediálna výstava a webová stránka – galéria GIF-ov v rámci kultúrno-spoločenskej prezentácie slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES). Gestorom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo kultúry SR. Hlavným organizátorom Slovenské centrum dizajnu.

Autorkami projektu Hľadanie krásy sú výtvarníčky Michaela Čopíková a Veronika Obertová, ktoré pracujú pod značkou Ové Pictures a projekt vytvorili v spolupráci s kurátorkou Máriou Riškovou a tímom ďalších odborníkov.

Cieľom ich hľadania krásy je definovanie toho, aké je chápanie krásy v súčasnosti. Odkazuje na to, že do vizuálnej kultúry sa dostali obrazy novej krajiny – napríklad urbánne zátišia, ktoré nezobrazujú idealizované mesto, no pracujú s reálnym prostredím, v ktorom ľudia žijú a majú k nemu emociálne väzby (napríklad zmena vzťahu k sídliskám a zmena ich estetického vnímania, vývoj vzťahu k industriálnemu dedičstvu). Tradičné obrazy s reálnou prírodnou krajinou, či idealizovanou folklórnou krajinou sa samozrejme v projekte objavujú, no cieľom je zobraziť čo najviac nové témy a „novú krásu“.

Ako východisko svojej práce si zvolili autorky obľúbený formát digitálnej grafiky, ktorý umožňuje jednoducho vytvárať a šíriť krátke animácie zložené zo statických obrázkov vytvárajúce časovú slučku známy pod názvom GIF.  Autorky Ové Pictures pre výstavy použili princípy animácie a vytvorili viaceré interaktívne inštalácie sústredené okolo hlavného motívu hľadania krásy v nových kontextoch. Napríklad využívajú historické techniky zoeotrope a praxinoskop, ktoré slúžili ako optické hračky a už majú svoje súčasné varianty (gifpop, gifoscope). Súčasťou projektu je aj galéria GIF-ov, ktorá je otvorená pre prispievateľov zo Slovenska aj zo zahraničia. Prostredníctvom PR kampane sa informácia o možnosti vytvárať a prezentovať na stránke vlastné malé diela – GIF-y dostane k verejnosti, ktorá sa stane spolutvorcom projektu.

Výstavu Hľadanie krásy bude možné počas rokov 2016 – 2017 vidieť vo viacerých mestách Európy. Prvá výstava bola vytvorená pre Parlamentárium v Bruseli, kde je prístupná pre verejnosť od 8. júla do 18. septembra 2016. Ďalšie budú v Amsterdame a Linzi na konci roka 2016 a zatiaľ posledná naplánovaná výstava sa predstaví v Bratislave na začiatku roka 2017 v Galérii Satelit.

Spustenie webovej stránky pripravujeme v priebehu júna 2016.


Organizátor
Slovenské centrum dizajnu v Bratislave

SK PRES
Gescia kultúrno-spoločenskej prezentácie slovenského predsedníctva v Rade EÚ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
http://www.mzv.sk/
Ministerstvo kultúry SR
http://www.mksr.sk/


Partneri projektu:
PARLAMENTÁRIUM
EURÓPSKY PARLAMENT
DEVKID
EUROPAPIER
ALTAMIRA
PLAFTIK

Mediálni pertneri projektu:
DENNÍK N
TYŽDEŇ
TV JOJ
Designum
FEST ANČA