Iné aktivity

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 3. časť

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 3. časť

V prvých dvoch častiach článku Nenápadná reforma verejnej inštitúcie som porovnala moje počiatočné vízie a ciele s výsledkami práce na riaditeľskom poste SCD v rokoch 2016 až 2020. Pohľad na kľúčové aktivity ako domáce a medzinárodné spolupráce, ochrana kultúrneho dedičstva, prezentácia dizajnu, vedecko-výskumná a výskumno-vývojová činnosť ukázal, že nastaviť... Viac

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: riaditeľ / riaditeľka Slovenského centra dizajnu

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: riaditeľ / riaditeľka Slovenského centra dizajnu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na funkciu riaditeľa / riaditeľky Slovenského centra dizajnu. Podrobné informácie pre uchádzačov sú zverejnené tu. Dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť, nájdete ... Viac

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 2. časť

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 2. časť

V prvej časti článku Nenápadná reforma verejnej inštitúcie som začala z môjho pohľadu riaditeľky Slovenského centra dizajnu v období 2016 – 2020 rekapitulovať, čo sa podarilo viac a čo menej realizovať z mojich zámerov na zmeny. Seriál... Viac

Mimoriadna výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady fondu na podporu umenia

Mimoriadna výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady fondu na podporu umenia

Ministerka kultúry SR Natália Milanová vyhlasuje mimoriadnu výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra SR, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie... Viac

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie - 1. časť

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie - 1. časť

Na úvod to najdôležitejšie. Všetko najlepšie, Slovenské centrum dizajnu, k tvojim 30. narodeninám! 1. január je na oslavovanie výročia inštitúcie problematický dátum, oslava počas pandémie takmer nerealizovateľný projekt. Celoročná „oslava“ významného dátumu v histórii SCD formou rôznych prezentačných aktivít, navyše spojená s Rokom slovenského dizajnu, preto bude... Viac