Dizajnéri začali novú tradíciu

Dizajnéri začali novú tradíciu

Namiesto klasického písania mien absolventov po chodníkoch v blízkosti univerzity vo Zvolene, budú svoje mená fixovať do Aleje absolventov v univerzitnom parku. Novú tradíciu začali čerství absolventi magisterského štúdia na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty. Zasadili prvý strom, symbol Slovanov – lipu. Pod ňou bude súčasne osadený dizajnérsky spracovaný kameň s informáciami o absolventoch, ktorí strom zasadili. Týmto šľachetným činom sa 14 absolventov II. stupňa vysokoškolského štúdia zapojilo do vynikajúcej tradície, ktorá už beží niekoľko rokov „TUZVO učí žiť environmentálne zodpovedne“. Vysadením stromov zviditeľnia svoje štúdium budúcim generáciám.

Pozvanie úspešných študentov na slávnostný akt prijali a boli nadšení: rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prorektor pre rozvoj univerzity doc. Ing. Josef Drábek, CSc. a riaditeľ Arboréta univerzity Borová hora doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. Výsadbový materiál zabezpečila Ing. Ivana Sarvašová z Arboréta Borová hora, ktorá bude súčasne dohliadať na starostlivosť o Aleju absolventov.

Zdroj: Drevársky magazín