Festival Dni slovenskej literatúry

Festival Dni slovenskej literatúry

Trvanie: 7. október 2015 - 11. október 2015
Miesto: centrum Bratislavy, Slovensko

Festival Dni slovenskej literatúry po minuloročnom nultom ročníku pokračuje tento rok v mierne pozmenenej podobe. Súčasťou festivalu je aj burza časopisov, ktorá ponúkne široké spektrum domácich, ale i českých kultúrnych časopisov. Tento rok nájdete na burze aj náš časopis DESIGNUM -  ideálny priestor pre popularizáciu odboru dizajnu a všetkých súvisiacich disciplín, časopis prinášajúci pravidelne 4x do roka štúdie, tematické bloky, eseje, rozhovory, portréty významných osobností, recenzie, teóriu, podnety a inšpirácie, a to ako zo súčasnosti tak aj z našej histórie. 
Sprievodnou akciou festivalu je aj monografická výstava známeho ilustrátora a knižného tvorcu Miroslava Cipára, ktorý daroval do zbierok Slovenského múzea dizajnu približne 5600 artefaktov zo svojej tvorby. Múzeum dizajnu usporiadalo z časti tohto veľkorysého daru výstavu v Galérii v podkroví  SMD s názvom Univerzálny tvorca Miroslav Cipár, ktorá bude verejnosti prístupná až do januára 2016.

Viac informácií o festivale:  http://www.dnislovenskejliteratury.sk/
Aktuálne číslo DESIGNUM : https://www.scd.sk/?aktualne-cislo-casopisu-designum
Viac o výstave v Galérií v podkroví SMD:  Univerzálny tvorca Miroslav Cipár

Festival Dni slovenskej literatúry
7. - 11. 10. 2015
centrum Bratislavy

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Pozvánka pdf (1,7 MB)
súbor PDF Program pdf (141,0 kB)