HOLIS Medzinárodná letná univerzita 2015

HOLIS Medzinárodná letná univerzita 2015

Uzávierka: 15. máj 2015 (piatok), 23:55
Miesto: Maďarsko

Maďarská dizajnérska inštitúcia Design Terminal organizuje tohto roku medzinárodnú letnú univerzitu pre vysokoškolákov a čerstvých absolventov vysokých škôl do 3 rokov od skončenia štúdia v letnom tábore v Ajke-Csingervölgy. Slovenské centrum dizajnu je partnerom projektu.
Témou ročníka 2015 budú seniori a ich problémy v súčasnej spoločnosti. Cieľom letnej univerzity HOLIS 2015 je osloviť študentov a mladých absolventov odborov ekonómia, inžinierstvo, sociológia, psychológia, antropológia a dizajnu, aby hľadali inovatívne riešenia zapojenia kreatívneho priemyslu do zvýšenia kvality života staršej generácie. Projekty budú riešené v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertmi.

Medzinárodná letná univerzita chce nájsť cestu, ako prostredníctvom dizajnu udržať seniorov ekonomicky a sociálne aktívnych. Je to mimoriadne aktuálna výzva, ktorej čelí starnúca populácia nielen v Európe; veková kategória 60+ môže byť atraktívnou cieľovou skupinou v otázkach zamestnanosti, mobility, životných podmienok, používania verejných služieb a primeraného dizajnu v každodennom živote.
Región Ajka, v ktorom sa nachádzajú aj známe výrobné podniky – porcelánka Herend a Ajka Crystal, bude miestom prípadovej štúdie, v ktorej sa bude skúmať možná spolupráca kreatívneho priemyslu s lokálnymi autoritami a neziskovými organizáciami. Minuloročná prvá letná univerzita HOLIS 2014 bola venovaná revitalizácii zaniknutej továrne na predmestí Kőszegu.

Na medzinárodnej letnej škole HOLIS 2015 budú tímlídrami
Inés Peláez (Barcelona Design Center, Španielsko),
Ingrid van der Wacht (Proud Europe, Holandsko),
Iria Lopez (Design Council, Veľká Británia),
Panni Pais (Cellux Collective, Maďarsko),
Samu Szemerey (Design Terminal, Maďarsko) 
Tibor Antony (Slovenská technická univerzita, Bratislava).

Účastnícky poplatok: 20.000 HUF  (70 eur) za ubytovanie a stravovanie (trikrát denne).

http://holis.designterminal.hu/en/holis-summer-suniversity/

Súbory na stiahnutie
súbor JPG Leták - ENG jpg (243,5 kB)