O zbierke komunikačného dizajnu v SMD

O zbierke komunikačného dizajnu v SMD

Komunikačný dizajn (synonymá: grafický dizajn, úžitková grafika alebo vizuálna komunikácia) počtom predmetov tvorí najrozsiahlejšiu zbierku v Slovenskom múzeu dizajnu. Ako táto zbierka vznikla? Jej základ vybudoval Ľubomír Longauer dlhoročným a systematickým zbieraním úžitkovej grafiky a typografie na Slovensku, s ktorým začal v roku 2000. V roku 2012 celú kolekciu, obsahujúcu originály i výtlačky diel napríklad od Jozefa Vlčka, Jaroslava Vodrážku, Štefana Bednára, Vladislava Rostoku, Jozefa Dóku ml. a iných, venoval novovznikajúcemu múzeu dizajnu v správe Slovenského centra dizajnu. Múzeum bolo oficiálne zapísané do Registra múzeí a galérií SR ku dňu 18. 8. 2014 a mohlo teda intenzívne začať svoju zbierkotvornú činnosť a robiť oficiálnu evidenciu zozbieraných predmetov. Prvou kurátorkou zbierky komunikačného dizajnu na plný úväzok bola Mária Rišková v rokoch 2014 a 2015 (do svojho nástupu do funkcie riaditeľky SCD 1. januára 2016). V tom čase sa už zbierka prudko rozrastala, množstvo grafických dizajnérov (alebo ich príbuzní) nám venovali celé svoje diela alebo ich časti. Spomenieme aspoň najcennejšie z nich: pozostalosti Roberta Broža, Viliama Chmela, Svetozára Mydla, Rudolfa Altrichtera, Emila Makovického, Emila Bačíka, Zoltána Salamona či Tomáša Píseckého alebo dary Petra Ďuríka, Miroslava Cipára, Pavla Blaža, Petra Cibulu, Karola Rosmányho, Jana Meisnera, Elišky Gálisovej a mnohých ďalších.

Silvia Kružliaková a Gabriela Ondrišáková sa venujú zbierke komunikačného dizajnu v SMD v novom článku v e-designum.