Prihláste sa už dnes na niektoré z podujatí vzdelávacej platformy Multi Multi! 

Prihláste sa už dnes na niektoré z podujatí vzdelávacej platformy Multi Multi! 

Multi Multi je dvojmesačná online platforma, ktorá skúma rolu dizajnu v riešení problémov udržateľnosti a ekológie z perspektívy post-humanizmu. V rámci 12 online aktivít, ako sú prednášky s diskusiami, čitateľské skupiny, workshopy, predstavia svoje projekty, koncepty a myšlienky pozvaní odborníci zo Slovenska i zo zahraničia.

K účasti v tomto programe, ktorý bude prebiehať od 5. novembra do 15. decembra 2020 pozývame všetkých dizajnérov, výskumníkov dizajnu či študentov dizajnu zo Slovenska i zo zahraničia. Účasť na programe je zdarma.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Všetky informácie o programe a prihlasovaní nájdete tu